26.04.2016

Utnyttja dina S-Card-förmåner på Seurahuone i Nyslott

När du reser till Nyslott kan du samla och använda dina samlade S-Card-förmåner på Original Sokos Hotel Seurahuone.
Kontrollera de gällande förmånerna på Seurahuones webbplats >>