Hem

Sök bokning

Copyright

Upphovsrätten till innehållet på webbplatsen Sokos Hotels, inklusive bilder, produktdata, varumärken, logotyper osv. tillhör SOK eller tredje part och skyddas av lagen om upphovsrätt och andra lagar. Alla rättigheter till våra sidor och innehållet på dessa förbehålls, om annat inte nämns i dessa användarvillkor eller på sidorna. Användaren får inte ens delvis kopiera eller annars skriva av innehållet eller sidorna, överföra, distribuera eller spara något av innehållet på sidorna eller använda varumärken, produktmärken, logotyper eller annat innehåll utan på förhand givet skriftligt tillstånd. Text eller bilder får inte användas i kommersiellt syfte.

Det är tillåtet att använda pressmeddelanden och andra dokument som publicerats eller utgivits som offentliga för journalistiska ändamål förutsatt att informationskällan nämns då de används.

Man får se och bläddra på Sokos Hotels-sidorna och skriva ut dem för användarens eget privata bruk.

I kartunderlagen på webbplatsen används information från OpenStreetMap © OpenStreetMap contributors