Hem

Sök bokning

Sokos Hotels mest betrodda

content-page-hero-image

Konsumenterna valde igen Sokos Hotels till Finlands mest betrodda hotellkedja

Tack för ert förtroende, kära kunder! Ni har röstat och för trettonde gången valt oss till Finlands mest betrodda hotellkedja. Det betyder mycket för oss. Välkomna, vi vill fortsätta glädja er.

I Reader's Digests undersökning om betrodda varumärken valdes Sokos Hotels till Finlands mest betrodda hotellkedja efter att ha fått 48,2 % av omnämnandena i kategorin.

"Vi är verkligen stolta över det förtroende som de finländska konsumenterna har visat oss", säger Nina Nieminen, Commercial Director för Sokos Hotels. "Sokos Hotels har utgjort en del av den finländska hotellbranschen i 50 år. Förutom att vi sysselsätter 1 300 egna anställda erbjuder vi också ett betydande antal arbetsplatser för lokala aktörer på de orter där Sokos Hotels verkar. Vi ökar hela tiden andelen inhemska livsmedel i våra restauranger, och prioriterar även i anskaffningen av material inhemska leverantörer. Jag tror att inhemskhet för de finländska konsumenterna även är ett tecken på kvalitet och pålitlighet."

Respondenterna i undersökningen har först uppgett det varumärke som de litar mest på i en viss produktkategori, och därefter bedömt fem olika egenskaper hos varumärket i fråga på en skala från 1–5. De egenskaper som bedömdes var kvalitet, prisvärdhet, produktbild, förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. Därtill fick respondenterna svara på hur sannolikt det är att de vid ett köptillfälle skulle välja det varumärke de valt, samt om de är kunder hos det varumärke de valt eller har varit det under de senaste 12 månaderna och om de skulle rekommendera varumärket till andra.

Mer information:

Nina Nieminen, Commercial Director, Sokos Hotels, tfn 010 768 2735, nina.nieminen@sok.fi

Undersökningen "Mest betrodda varumärke":

CIL Suomi Oy/Valitut Palat (finska Reader's Digest) har låtit göra den årliga undersökningen för 24. gången. Samarbetspartner var datainsamlingsbyrån Norstat Finland Oy. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät och antalet respondenter var 2 008. Ett slumpmässigt urval gjordes i CIL Suomi Oys kundregister och Norstat Finlands online panel. Resultaten har, för att avspegla befolkningen, viktats efter ålder (20+ år), kön och bostadsort.

Undersökningen kartlade genom öppna frågor vilka som enligt respondenterna är de mest betrodda varumärkena i totalt 40 olika produktkategorier.