Menu

Privacy Policy

Privacy Policy

Dataskydd i S Group hotell och restauranger

Inom S-gruppen behandlar vi personuppgifter för att kunna ge dig så bra service som möjligt. Vi har personuppgifter om våra hotell- och restaurangkunder, affärspartner och vår personal. Personuppgifter är till exempel förnamn, efternamn, telefonnummer eller den information som samlats in vid användning av en tjänst.
 
Inom S-gruppen har vi ordnat behandlingen av personuppgifter i olika personuppgiftsregister enligt användningsändamålet för uppgifterna. Därmed används till exempel uppgifterna i stamkundsregistret för S-Card endast för skötsel av stamkundsprogrammet.
 
De flesta register som våra hotell och restauranger använder upprätthålls av SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschens kundregister. Det är dock möjligt att våra enheter även själva fungerar som så kallade personuppgiftsansvariga för sina egna personuppgiftsregister.
 
Behandling av personuppgifter
 
Vilka personuppgifter samlar vi om dig
 
I S-gruppens personuppgiftsregister behandlas personuppgifter om kunder, personal och affärspartner. De personuppgifter som behandlas i vart och ett av registren grundar sig på användningsändamålet för ifrågavarande register. I personuppgiftsregistren behandlas endast uppgifter som är nödvändiga för användningsändamålet.
 
För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter
 
Vi använder uppgifterna i S-gruppens personuppgiftsregister för de användningsändamål som har definierats i förväg för ifrågavarande register. Sådana användningsändamål kan beroende på register vara till exempel funktioner för skötsel av kundprogrammet.
 
Var får vi dina personuppgifter
 
De personuppgifter om dig som finns i S-gruppens personuppgiftsregister är i huvudsak sådana uppgifter som du själv har lämnat till exempel när du har bokat hotellrum eller bord i våra restauranger
 
Rättsgrund för behandling av personuppgifter
 
Behandlingen av personuppgifter i S-gruppens personuppgiftsregister har flera rättsgrunder, såsom lag, avtal, samtycke och berättigat intresse.
 
Vem behandlar dina personuppgifter
 
Dina personuppgifter behandlas endast av de arbetstagare hos S-gruppen och våra tjänsteleverantörer till vars arbetsuppgifter det hör. Vi behandlar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och följer god sed för informationshantering.
 
I dataskyddsbeskrivningarna för de olika personuppgiftsregistren finns utförligare information om det ovan nämnda.
 
 

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister >>

Rum och personer


Ta bort Rum

Rum

Vuxna

Barn (3-15 år)

Barn 3–15 år sover i extrasäng

Barn (0-2 år)


1
2
3
4
5
6
7
8
+ Lägg till barn (0–2 år)

+ Lägg till rum
Logga in och boka
Du får tillgång till ägarkundens förmåner genom att logga in med S-användarkonto på vår webbplats.
Logi sissescard.dialog.text=Så här kan du boka rum som S-Card-kund samt granska och uppdatera dina egna uppgifter.
This way, you will be able to book rooms as an S-Card customer, as well as review and update you information.