Sök bokning

Privacy policy

Dataskydd i S-gruppens hotell och restauranger

Inom S-gruppen behandlar vi personuppgifter för att kunna ge dig så bra service som möjligt. Vi har personuppgifter om våra hotell- och restaurangkunder, affärspartner och vår personal. Personuppgifter är till exempel förnamn, efternamn, telefonnummer eller den information som samlats in vid användning av en tjänst.

Inom S-gruppen har vi ordnat behandlingen av personuppgifter i olika personuppgiftsregister enligt användningsändamålet för uppgifterna. Därmed används till exempel uppgifterna i stamkundsregistret för S-Card endast för skötsel av stamkundsprogrammet.

De flesta register som våra hotell och restauranger använder upprätthålls av SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschens kundregister. Det är dock möjligt att våra enheter även själva fungerar som så kallade personuppgiftsansvariga för sina egna personuppgiftsregister.

Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi om dig

I S-gruppens personuppgiftsregister behandlas personuppgifter om kunder, personal och affärspartner. De personuppgifter som behandlas i vart och ett av registren grundar sig på användningsändamålet för ifrågavarande register. I personuppgiftsregistren behandlas endast uppgifter som är nödvändiga för användningsändamålet.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter

Vi använder uppgifterna i S-gruppens personuppgiftsregister för de användningsändamål som har definierats i förväg för ifrågavarande register. Sådana användningsändamål kan beroende på register vara till exempel funktioner för skötsel av kundprogrammet.

Var får vi dina personuppgifter

De personuppgifter om dig som finns i S-gruppens personuppgiftsregister är i huvudsak sådana uppgifter som du själv har lämnat till exempel när du har bokat hotellrum eller bord i våra restauranger

Rättsgrund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i S-gruppens personuppgiftsregister har flera rättsgrunder, såsom lag, avtal, samtycke och berättigat intresse.

Vem behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av de anställda i S-gruppen och våra tjänsteleverantörer, vars uppgift det är att implementera tjänsterna. Vi hanterar dina personuppgifter noggrant och följer god praxis för databehandling.

Våra underleverantörer sköter bland annat underhållet av våra boknings- och kundtjänstsystem, det tekniska underhållet av våra lojalitetssystem, utveckling av digitala tjänster, datalagring, hantering av betalningar, fakturering, datahantering, kundrelationshantering kommunikation , våra system för kundfeedback och marknadsföring och kundkommunikation.

Dessutom kan vi lämna över våra gästers uppgifter till våra samarbetspartners i de fall tillhandahållandet av den köpta tjänsten kräver det. Exempelvis kan namnen på kunder som har bokat ett teaterpaket lämnas över till den part som levererar teaterbiljetterna.

Genom avtal med dessa företag garanterar vi att personuppgifter behandlas i enlighet med lagarna.

Kundregister

S-Card stamkunder

Företagskunder

Sporttiklubi

Inhemska researrangörer klubben

Kundevenemang

Kontaktformulär

Försäljningstjänsters telefonsamtalsinspelningar

Webbplatser och applikationer

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister