Menu

Webbplatser och applikationer

Webbplatser och applikationer

Information om cookies

På våra webbplatser och i fåra mobilapplikationer använder vi cookies och andra motsvarande övervakningstekniker. Dessa verktyg används för att webbplatserna ska fungera, men också för andra syften.
 
Användningssyften
 
Analys
 
Analyscookies använder vi för att samla in uppgifter om användarens beteende i våra egna webbtjänster. Vi samlar in uppgifter för att bättre känna till användningen av våra webbplatser och deras funktion.
 
Reklam
 
Med reklamcookies identifieras användarens webbläsare, så man kan visa reklam på andra webbplatser i annonsörens nätverk.
 
Personifiering
 
Med cookies anknutna till personifiering kan vi anpassa innehållet på våra webbplatser så de erbjuder användaren mer individuellt innehåll. Man kan t.ex. i anknytning till artiklar erbjuda användare produkter som de har sett på i vår webbutik.
 
Sociala medier
 
I sociala medier används cookies för identifiering av användare i tjänster så att dessa t.ex. kan dela artiklar med en knapptryckning. Man kan också rikta reklam med dessa cookies.
 
 
 
Tekniker som används
 
Cookies
 
En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar i användarens terminal. Cookies innehåller en anonym unik ID, med vilken vi kan känna igen och räkna webbläsarna som besöker vår webbplats. Vi använder också cookieliknande teknik som kallas "webblagring" (eng. Web storage API) för lagring av motsvarade identifikationer.
 
Med cookies kan vi samla information om hur och när våra tjänster används, t.ex. från vilken webbplats användaren har kommit till tjänsten, när och vilka av våra webbplatser användaren har besökt, vilka produktpuffar användaren har sett och klickat på, vilken webbläsare användaren använder, vilken upplösning användarens skärm har, vilket operativsystem och vilken version som används.
 
Vi utnyttjar cookies och annan motsvarande teknik för statistisk uppföljning av besökarna på våra webbplatser och för mätning av reklamens effektivitet. Vi kan t.ex. samla information om marknadsförings-e-post och nyhetsbrev för att få reda på om de har öppnats och om de har lett till åtgärder, t.ex. besök i en webbutik. I syfte att förbättra användarupplevelsen av våra webbplatser kan vi genomföra kortvariga undersökningar, i vilka vi också kan lagra uppgifter om muskursorns rörelser och klickar på vissa sidor.
 
Vi använder också cookies då vi riktar reklam. Besökare i våra samarbetspartners nätverk kan t.ex. se reklam om produkter de har sett på i vår webbutik.
 
Användare kan inte identifieras på basis av enbart cookies. Om användaren loggar in i en tjänst, kan informationen som samlats anknytas till en identifierad användare enligt lagstiftningen om intimitetsskydd och registerbeskrivningen för varje tjänst.
 
Web beacons
 
På SOK:s webbplatser finns det tidvis web beacons, dvs. kontrollfiler som vi använder för sättning av cookies och övervakning av besökare. Vi kan lägga web beacons i e-postbrev eller marknadsföringsmaterial för att få veta hur väl marknadsföringsmaterialet når mottagaren.
 
Dessutom innehåller våra webbplatser tidvis våra samarbetspartners web beacons, som laddas från samarbetspartnernas servrar. Web beacons utnyttjas för reklam och marknadsföring, de hjälper oss att utveckla statistiken om hur ofta reklamer klickas och hur ofta de ledde till köptransaktioner på vår eller annonsörens webbplats.
 
Web beacons satta av tredje parter kan följa dig genom S-gruppens webbplatser och följa ditt beteende på de olika webbplatserna. Vi har dock spärrar som gör att web beacons inte används på webbplatser där man behandlar köptransaktioner eller där kunden direkt eller indirekt kan identifieras med sitt namn eller sin e-postadress.
 
För web beacons del respekterar vi egenskapen "Do Not Track", som du kan ställa i webbläsarens inställningar. I så fall sätter vi inga web beacons på dig på SOK:s webbplatser. 
 
 
Hur kan jag påverka?
 
För web beacons del respekterar våra webbplatser egenskapen "Do Not Track", som du kan ställa i webbläsarens inställningar. I så fall sparar vi ingen cookieinformation om dig. Detta förhindrar ändå inte användningen av cookies som är nödvändiga för tjänstens tekniska genomförande (t.ex. inloggning på S-gruppens webbtjänst.
 
I avsnittet Cookies per användningssyfte beskrivs cookies som används på våra webbplatser och informationen som fås med lokalt lagringsutrymme. Alla cookies används inte på S-gruppens alla webbplatser. Du kan förhindra riktad reklam här www.youronlinechoices.com/se/