Regler och villkor

Regler och villkor

Rum och personer


Ta bort Rum

Rum

Vuxna

Barn (3-15 år)

Barn 3–15 år sover i extrasäng

Barn (0-2 år)


1
2
3
4
+ Lägg till barn (0–2 år)

+ Lägg till rum
 Användningsvillkor för webbtjänsten sokoshotels.fi

Användningsvillkor för webbtjänsten sokoshotels.fi

25.03.2013

Användning av webbtjänsten sokoshotels.fi som upprätthålls av SOK förutsätter att användaren iakttar dessa användningsvillkor för webbtjänsten sokoshotels.fi.

Webbtjänsten sokoshotels.fi består av flera tjänstehelheter. För enskilda tjänstehelheter kan förutom dessa användningsvillkor finnas egna användningsvillkor som meddelas i samband med tjänsten eller vid anslutnin.

Webbläsare som stöds

Användningen av webbtjänsten Sokoshotels.fi stöds med följande webbläsare, senaste versioner:
Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari

Vi kan inte garantera att Sokos Hotels-webbplatsen fungerar om du använder någon annan webbläsare. Om du använder en gammal version av webbläsaren, rekommenderar vi att du uppdaterar webbläsaren eller installerar en ny.

Upphovsmannarätt
Innehållet i webbtjänsten sokoshotels.fi, inklusive bilder, varufakta, varumärken, firmamärken osv. är SOK:s eller tredje parts egendom, som skyddas av lagen om upphovsmannarätt och andra lagar. SOK förbehåller sig alla rättigheter till webbtjänsten sokoshotels.fi och dess innehåll, om annat inte nämns i dessa användningsvillkor eller i webbtjänsten.

I kartunderlagen på webbplatsen används information från OpenStreetMap © OpenStreetMap contributors

Användarens rättigheter och skyldigheter
Det är tillåtet att för användarens egna personliga bruk se på, bläddra i samt skriva ut material från webbtjänsten sokoshotels.fi. Användaren har inte utan skriftligt förhandstillstånd av SOK rätt att kopiera eller på annat sätt reproducera, överföra, distribuera eller lagra innehållet i webbtjänsten sokoshotels.fi eller delar därav, inte heller använda bilder, varufakta, varumärken, firmamärken eller annat innehåll som finns i webbtjänsten. Text eller bilder får inte användas för kommersiella ändamål.

Det är tillåtet att använda information publicerad i webbtjänsten sokoshotels.fi för journalistiska ändamål under förutsättning att källan till informationen nämns i samband med att materialet används.

Ansvar för webbtjänsten och dess innehåll
SOK garanterar inte att den information som finns i webbtjänsten sokoshotels.fi är riktig och tillförlitlig. Varornas pris, bilder, varufakta, tillgänglighet och all annan information som finns i webbtjänsten publiceras utan garanti. SOK svarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt kan orsakas av den information som finns i webbtjänsten.

SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning och av vilken orsak som helst ändra användningsvillkoren för webbtjänsten sokoshotels.fi, dess utseende, innehåll, tillgänglighet, tillhandahållna tjänster eller andra egenskaper.

SOK svarar inte för att webbtjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt eller är kontinuerligt tillgänglig. Om lagstiftning inte annat påbjuder svarar SOK inte för skada som orsakas av att webbtjänsten används, av att det finns hinder för dess användning eller annat som hänför sig detta.

Tredje parts tjänster
Webbtjänsten sokoshotels.fi kan ha länkar till sidor som innehas eller upprätthålls av tredje part. Då användaren går vidare till länkade sidor bör han/hon före användningen bekanta sig med och godkänna eventuella användningsvillkor för dessa sidor. SOK har ingen möjlighet att påverka länkade sidors innehåll, vilkas upphovsman eller utgivare är någon annan än SOK, och SOK svarar inte för att av tredje part producerade sidor fungerar, för deras innehåll eller andra egenskaper.

Webbtjänsten sokoshotels.fi kan använda teknik som kräver installation av program och tilläggsegenskaper som produceras av tredje part. SOK svarar inte för att av tredje part installerade program och tilläggsegenskaper fungerar, för störningar och fel som förorsakas av dessa, eller annan skada som hänför sig till eller förorsakas av dessa.

Principer om webbkakor eller cookies

En webbkaka eller kaka (cookie) är en liten textfil som skickas till datorns webbläsare och som innehåller ett anonymt identifikationsnummer. Kakorna skadar inte datorn och enskilda användare kan inte identifieras utifrån den information som samlats in med hjälp av kakorna. SOK samlar med hjälp av kakorna in information om användningen av olika tjänster och användningsvolymerna samt för statistikföring. Dessutom kan vi behandla och analysera sådan information. Syftet med kakorna är att analysera våra tjänster och göra dem mer användarvänliga för dig. För att behandla kakorna använder vi vissa analysprogram, men samlar inte in några personuppgifter om användaren. Med hjälp av kakorna följer vi bland annat upp hur lång tid det tar att ladda sidor och vilken information besökarna söker. Dessutom kan vi lokalisera sådana komponenter på vår webbplats som inte nödvändigtvis fungerar som de ska, och avhjälpa felet. Kakorna används också för att mäta hur effektiva våra reklamannonser har varit. SOK förutsätter att du godkänner användningen av kakorna så att du kan använda SOK:s elektroniska tjänster.

Vi kan använda den information som samlats in om användningen av www-sidorna även för att producera reklamannonser eller innehåll som riktas till din webbläsare. Vi kan skapa målgrupper utifrån informationen om vilka webbplatser vissa webbläsare har besökt. För olika målgrupper kan vi visa annonser eller innehåll som målgrupperna troligen är intresserade av. För att skapa segment kan vi eventuellt anlita våra samarbetspartner och den beteendeinformation som samlats in från externa webbplatser.

Användaren kan radera kakorna i inställningarna för webbläsaren. Genom att regelbundet radera kakorna kan användaren byta den kod enligt vilken användarens profil skapas. Radering gör emellertid inte att informationsinsamlingen upphör helt, utan den snarare rensar den profil som bygger på tidigare beteendeinformation. Besökaren godkänner att tjänsternas funktion kan påverkas om användning av kakorna förhindras.

Tredje parter som annonsörer och reklamnätverk kan rikta reklamannonser utifrån användarens sannolika intresseområden. Om användaren inte vill det, kan denne förhindra riktade annonser via länkarna nedan. Efter detta visas reklamannonser för besökaren, men de har inte valts utifrån besökarens intresseområden.

  • Du kan förhindra riktning av Adform här
  • Du kan förhindra riktning av Google här
  • Du kan förhindra riktning av Facebook här
  • Du kan förhindra riktning av övriga tredje parter här

Mer information om riktning av reklamannonser utifrån webbläsaranvändning finns på Your Online Choices.

I diskussioner, bloggar och kommentarer är det inte tillåtet att:
- uppmana till brott eller våld
- framföra osakliga och stötande kommentarer om andra diskussionsdeltagare eller skriva rasistiska texter
- presentera olagligt, stötande eller pornografiskt material
- skapa länkar till register eller sidor som innehåller brottsligt, stötande, olagligt, rasistiskt eller pornografiskt material
- presentera privatpersoners persondata eller bilder utan tillstånd från personen i fråga
- använda material som är skyddat av lagen om upphovsmannarätt, eller kopiera text direkt från andra publikationer
- marknadsföra eller göra reklam för en produkt eller en tjänst
- skicka samma meddelande flera gånger eller lägga till ett redan borttaget meddelande

Om användaren märker att någon bryter mot dessa användningsvillkor, ber vi att användaren anmäler härom med tryckknappen för meddelanden, som syns i samband med varje meddelande.

©SOK 2008
Adress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN, Finland
FO-nummer: 0116323-1
Respons: sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi