Sök bokning

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN SOKOSHOTELS.FI

Den som använder webbplatsen sokoshotels.fi som upprätthålls av Centrallaget för Handelslagen i Finland (”SOK”) ska följa dessa användarvillkor.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Det är tillåtet att för personligt bruk titta på, bläddra i och skriva ut material på sokoshotels.fi. Du får dock inte kopiera eller på annat sätt reproducera, överföra, distribuera eller spara något material från sokoshotels.fi, eller använda bilder, produktinformation, varumärken, logotyper eller annat innehåll på webbplatsen utan föregående skriftligt samtycke från SOK. Materialet, inklusive text och bilder, på webbplatsen får inte användas i kommersiellt syfte.

Du får använda meddelanden som publicerats på sokoshotels.fi i journalistiskt syfte, under förutsättning att informationskällan anges när den används.

Webbplatsens tillgänglighet och innehåll

SOK garanterar inte att de uppgifter som finns på sokoshotels.fi är korrekta eller tillförlitliga. Produktbilder, produktinformation och allt annat material på webbplatsen publiceras utan garantier.

SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsbesked och oavsett orsak ändra webbplatsens användarvillkor, utformning, innehåll, tillgänglighet, tjänster och andra egenskaper.

SOK garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt och svarar inte för webbplatsens tillgänglighet. På webbplatsen förbehåller vi oss rätten att stänga av en tjänst eller delar av den tillfälligt eller permanent, till exempel på grund av underhåll av webbplatsen eller service av utrustning. Om inte annat följer av tvingande lag, svarar SOK inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av användning av webbplatsen, förhindrad användning eller annan till dessa anknytande grund.

Webbläsare som stöds

Sokoshotels.fi fungerar med alla vanliga webbläsare och de senaste versionerna av dem. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av webbläsaren för att säkerställa datasäkerheten och webbplatsens funktion.

Vi kan inte garantera att sokoshotels.fi fungerar med någon annan webbläsare.

Om du använder en gammal version av webbläsaren, rekommenderar vi att du uppdaterar webbläsaren eller installerar en ny.

Användning av cookies och insamling av uppgifter

På sokoshotels.fi används cookies, till exempel för funktionerna i och statistikföring av tjänsterna på webbplatsen.

Du kan förbjuda användning av cookies i webbläsarinställningarna i enheten eller ta bort sparade cookies i webbläsaren. Inaktivering av cookies kan påverka funktionen i tjänsterna på webbplatsen.

Här finns mer information om de cookies som används på sokoshotels.fi.

Immateriella rättigheter

Innehållet på sokoshotels.fi, inklusive bilder, produktinformation, varumärken, produktmärken, logotyper osv., tillhör SOK eller tredje part och är skyddat genom lagstiftningen om immateriella rättigheter och andra lagar. SOK förbehåller sig alla rättigheter till sokoshotels.fi och dess innehåll, om inget annat nämns i dessa användarvillkor eller på webbplatsen.

I kartunderlagen på webbplatsen används information från OpenStreetMap © OpenStreet-Map copyright contributors

Tredjepartstjänster

Sokoshotels.fi kan innehålla länkar till webbsidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Användare som går vidare till dessa sidor ska ta del av och godkänna eventuella användarvillkor innan de använder sidorna. SOK kan inte påverka innehållet på webbsidor som skapats eller publicerats av någon annan part än SOK, och SOK svarar inte för dessa tredjepartssidors funktioner, innehåll eller andra egenskaper.

Innehåll som producerats av kunder

På sokoshotels.fi kan sådant innehåll visas som har producerats av kunder på sociala medier och som innehåller unika hashtaggar (t.ex. #sokoshotelarina) och där ett hotells eller en kedjas användarkonto taggas (t.ex. @sokoshotels). Vi förbehåller oss rätten att själva välja vilket innehåll vi visar på webbplatsen och vi raderar även innehåll på vår webbplats efter eget gottfinnande.

Om du använder ovan avsedda hashtaggar eller ett hotells eller en kedjas användarkonto i innehåll på sociala medier ber vi att du i anslutning till innehållet, till exempel i kommentarer, inte:

  • uppmanar till brott eller våld
  • framför osakliga och kränkande kommentarer om andra personer eller skriver rasistiska texter
  • lägger upp lagstridigt, kränkande eller pornografiskt material
  • skapar länkar till filer eller webbplatser som innehåller brottsligt, kränkande, lagstridigt, rasistiskt eller pornografiskt material
  • lägger upp privatpersoners personuppgifter eller bilder utan personens samtycke
  • använder eller lägger upp upphovsrättsligt eller på annat sätt immaterialrättsligt skyddat material, eller kopierar text, bilder eller innehåll direkt från andra publikationer eller medier
  • marknadsför eller gör reklam för en produkt eller tjänst
  • skickar samma meddelande upprepade gånger eller lägger till ett redan raderat meddelande

Tjänsten Egna uppgifter

Om användaren har registrerat sig i Egna uppgifter tillämpas även Användarvillkoren för tjänsten Egna uppgifter på användaren.