Sök bokning

Sokos Hotels igen Finlands mest hållbara hotellkedja

Vårt hållbarhetsarbete har inte gått obemärkt förbi, eftersom de finländska konsumenterna i studien Sustainable Brand Index för elfte gången i rad har utsett Sokos Hotels till Finlands mest hållbara hotellkedja.

De finländska konsumenternas erkännande är en hederssak för oss, konstaterar Jaana Matikainen, Vice President Development & Concepts, SOK Travel and Hospitality Industry Chain Management.

Hållbarhetsarbetet på Sokos Hotellen är komplext och kontinuerligt. Samtliga Sokos Hotell omfattas av Green Key-programmet som uppmuntrar företag att förbättra sitt hållbarhetsarbete varje dag. Kedjan har redan i åratal strävat efter att minska matsvinnet, användningen av engångsplast har minskat betydligt och energieffektiviteten har förbättrats. Restaurangen har ökat andelen finländska råvaror och upphandlingen iakttar S-gruppens hållbarhetsprinciper. Sokos Hotels samarbetar med lokala aktörer när det gäller byggnation, material, mat och aktiviteter för resenärer. ”Vårt hållbarhetsarbete stödjer S-gruppens mission för en bättre plats att leva på. Ett av våra viktigaste mål är att uppnå koldioxidnegativitet under 2025", säger Jaana Matikainen.

European Sustainable Brand Index kartlägger konsumenternas varumärkesuppfattning vad gäller hållbarhet

Sustainable Brand Index bygger på en studie utförd med hjälp av 12 000 finländska konsumenter och visar hur de 228 största finländska varumärkena inom 26 branscher uppfattas. Sustainable Brand Index är Europas mest omfattande oberoende varumärkesstudie om hållbarhet och har genomförts i Finland sedan 2013.

Varumärken väljs ut till studien baserat på marknadsandel, omsättning och allmän varumärkeskännedom. Varumärken kan inte välja att antingen inkluderas eller uteslutas från studien. Studien analyserar också trender och drivkrafter för hållbar konsumtion.