17.11.2016

Isparken på Tapiola

I centralbassängen som ligger framför Original Sokos Hotel Tapiola Garden byggs en konstisbana som kan användas vintertid. Bygget inleds i mitten av maj och konstisbanan i Hagalund blir klar i slutet av oktober. På konstisbanan kan man åka skridsko redan i november.

Medan byggarbetena pågår töms centralbassängen på vatten och sedan putsas bottnen upp och slätas ut, så att det i fortsättningen blir möjligt att reglera vattenytan. Under kommande år ska bassängen tömmas på vatten i början av skridskosäsongen och fyllas på nytt då säsongen är över.

Konstisbanan består av två delar, av vilka den ena utgör ett område för friare skridskoåkning och det andra är en 300 meter lång, inhägnad rutt. Kylanordningarna placeras i betongen på bassängens botten. Under somrarna täcks de över med natursten. På sommaren ska det inte alls vara möjligt att se spår av konstisbanan, som kommer att vara täckt av natursten och vatten.