02.05.2018

Mualiman navan kaunein kohtaamispaikka avattu

"Halusimme luoda keskelle kaupunkia lumoavan olohuoneen, jonne niin hotelli- kuin paikalliset vieraamme ovat lämpimästi tervetulleita. Olohuoneemme tarjoaa yksin tai yhdessä hetkestä nauttiville luovan ympäristön niin coworking kuin after workingin merkeissä. Haluamme erityisesti tarjota olohuoneessamme vieraillemme laadukkaita, paikallisia ja uusiakin makuja oluiden ja drinkkien maailmasta." hotelinjohtaja Johanna Väätäinen hehkuttaa. Lumoava lobby on Visionary Design Partners Helsinki Jaana Ekmanin käsialaa, jonka luomistyö jatkuu seuraavana legendaarisen Yökerho Puikkarin puolelle.

Ny­kyi­sen Yö­ker­ho Puik­ka­rin pai­kal­le luo­daan vuo­den 2018 ai­ka­na mo­ni­puo­li­set ta­pah­tu­ma­ti­lat; kah­dek­san asiak­kai­den toi­vei­den mu­kai­ses­ti suun­ni­tel­tua, ins­pi­roi­vaa ja luo­vaa ko­kous­ti­laa sekä iso, mo­ni­muo­toi­nen juhla/ta­pah­tu­ma­ti­la. Luo­vis­sa ti­lois­sam­me aja­tuk­set pää­se­vät len­toon mm. kei­nu­jen ja ny­ky­tek­nii­kan avul­la. Pui­jon­sar­ven upea juhla/ta­pah­tu­ma­ti­la mah­dol­lis­taa jopa yli 200 vie­raan il­lal­li­set upeis­sa puit­teis­sa show & din­ner –tyy­lil­lä tai vaik­ka­pa mi­ni­mes­sut.

Sa­mal­la ho­tel­lin van­hem­man osan ko­kous­ti­lat saa­vat uuden raik­kaan ja mo­der­nin il­meen.  Uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä Kuo­pioon ran­tau­tuu maa­il­mal­la suo­sio­ta saa­neet cowor­king- tilat, jotka tu­ke­vat pop up tyy­lis­tä työs­ken­te­lyä sekä pie­nem­piä pa­la­ve­rei­ta.

Pe­rin­tei­nen Yö­ker­ho Puik­ka­ri sul­keu­tuu 10. tou­ko­kuu­ta ja ava­taan uu­dis­tu­neel­la lii­kei­deal­la syksyllä 2018.