Etusivu

Hae varaus

Varausehdot

YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT SOKOS HOTELLEISSA

1. SOVELTAMISALA JA ERITYISEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten henkilöiden yksittäisiin majoitusvarauksiin, ellei erityistä sopimusta ole laadittu eikä varattavan hintatuotteen ehdoissa muuta mainita.

Hotellilla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja.

2. VARAUS JA VAHVISTUS

Varauksen yhteydessä on ilmoitettava nimi, yhteystiedot, saapumis- ja lähtöajankohta, maksutapa sekä mahdollisesti muuta varaukseen liittyvää tietoa. Näiden tietojen tallentamisesta ja käyttämisestä voi lukea lisää tietosuojaselosteestamme.

Varaus sitoo hotellia, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse ja kun siitä on saatu varausnumero.

3. HOTELLIIN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN

Huone on käytettävissä tulopäivänä aikaisintaan klo 15 ellei muita aikoja ole ilmoitettu. Huone on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä ellei muusta ole sovittu.

Huonetta pidetään varattuna klo 18 saakka varaukseen merkittynä saapumispäivänä, jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valittuun hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja. Myöhäisempi saapumisaika on taattava eli vahvistettava luottokortilla, jolloin hotelli pitää huonetta varattuna seuraavaan päivään saakka. Mikäli myöhäistä saapumista ei ole vahvistettu, on hotellilla oikeus peruuttaa varaus ja myydä huone toiselle asiakkaalle klo 18 jälkeen.

Jos hotelliin saavutaan sovittuja saapumisaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hotellin on ilman lisäkustannuksia autettava varaamaan lähin mahdollinen vastaavan tasoinen majoitus.

4. VARAUKSEN PERUUTUS JA HOTELLIIN SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Peruutus on tehtävä viimeistään tulopäivänä klo 18.00 mennessä mikäli muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä, tai valittuun hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja.

Hotellilla on oikeus veloittaa korvauksena ensimmäisen vuorokauden hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät lisäpalvelut, mikäli asiakas ei saavu sovitusti.

Varauksen peruutukseen on oikeus varausehdoista poiketen kustannuksitta, ja mahdolliset etukäteen suoritetut maksut voi saada takaisin, jos peruutuksen syynä on oma tai läheisen vakava sairastuminen, vakava onnettomuus, kuolema tai muu odottamaton ja vakava tapahtuma. Hotellilla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä varauksen käsittelystä aiheutuvat kulut.

5. LÄHTÖ ENNEN SOVITTUA AJANKOHTAA

Sovittua aikaisemmasta lähdöstä on ilmoitettava hotellille viimeistään klo 18 lähtöä edeltävänä päivänä.

Käyttämättä jääneeltä ajalta voidaan veloittaa varauksen sovittu hinta.

Lähtö ennen sovittua ajankohtaa voi myös aiheuttaa muutoksen majoituksen hintaan.

6. MAKSUT

Kaikki hotellit hyväksyvät tavallisimmat maksukortit. Hotelli ei kuitenkaan ole velvollinen hyväksymään ulkomaan valuuttaa, kuponkeja, shekkejä tai maksukortteja, ellei hotelli itse ole tarjoutunut niin tekemään. Heymo 1 by Sokos Hotels Espoon Keilaniemessä on cashless-hotelli, jonka maksuvälineinä käyvät ainoastaan yleisimmät maksukortit sekä S-ryhmän lahjakortit. Hotellissa ei käsitellä käteistä.

Ennakkomaksuna luottokortilta voidaan veloittaa varauksen yhteydessä hotellin määrittämä varausmaksu, joka vähennetään lopullisesta laskusta. Jos huonetta ei ole maksettu ennakkoon, on hotellihuone maksettava käteisellä tai maksukortilla hotelliin saavuttaessa tai viimeistään sieltä lähtiessä.

Hotellilla on oikeus tehdä varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä veloitus tai ennakkovarmennus maksukortilta. Oleskelun aikana aiheutuvat kustannukset voidaan tarvittaessa veloittaa käytetyltä maksukortilta. Jos hotelli ei ole tehnyt ennakkovarmennusta maksukortilta, hotellilla on oikeus asiakkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä periä vakuus lisäpalveluiden käyttämisestä.

7. ASIAKKAANA KÄYTTÄYTYMINEN MAJOITUSLIIKKEESSÄ

Hotellissa noudatetaan hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Jos näitä sääntöjä rikotaan, voi siitä seurata välitön hotellista poistaminen. Majoitus ja tilattujen lisäpalveluiden hinta on kuitenkin maksettava eikä jo suoritetun maksun palauttamista voi vaatia.

8. HOTELLIN VASTUU OMAISUUDESTASI

Arvotavaroita voi säilyttää huoneen säilytyslokerossa tai hotelli voi pyynnöstä ottaa säilytettäväksi arvotavaroita. Hotellilla on oikeus periä maksu tavaroiden säilytyksestä.

Jos säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on siitä ilmoitettava hotellille ennen sen säilöön jättämistä. Hotelli voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta.

Matkatavaroista vastataan itse, ellei hotelli ole ottanut niitä säilytettäväksi. Jos hotelli ei vastaa säilytettäväksi otetuista matkatavaroista, hotellin tulee erikseen ilmoittaa siitä.

Hotelli ei vastaa huoneen säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta.

Hotelli ei vastaa autohallissa tai hotellin pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Hotellin on ilmoitettava riittävän selvästi autohallissa ja pysäköintialueellaan ettei kyseessä ole valvottu alue eikä hotelli vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta.

9. ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA

Asiakas vastaa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), jonka hänen tai hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai hotellin muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä hotellin muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.

Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

10. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN

Varaaminen voidaan estää tai varaukset voidaan jättää ottamatta vastaan asiakasryhmän tai tietyn asiakkaan osalta, mikäli asiakas ei noudata varausehtoja tai milloin palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että hotellien kapasiteettia varataan lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran S-ryhmälle tai kolmannelle osapuolelle.

11. MATKAPAKETIT JA MATKAPALVELUYHDISTELMÄT SEKÄ YHDISTETYT MATKAJÄRJESTELYT

Matkapaketit ja matkapalveluyhdistelmät

Matkapaketilla tarkoitetaan yhtenäiseen hintaan paketoitua matkaa, joka muodostuu vähintään kahdesta matkapalvelusta; majoituksesta ja lisäpalvelusta kuten esimerkiksi huvipuistolipusta.

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Majoituksen tarjoava alueosuuskauppa tai SOK:n tytäryhtiö on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi alueosuuskaupat ja SOK:n hotelliliiketoimintaa EU:n alueella harjoittavat tytäryhtiöt ovat hankkineet lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että Sokos Hotels liiketoimintaa harjoittavasta alueosuuskaupasta / SOK:n tytäryhtiöstä tulee maksukyvytön.

Yhdistetyt matkajärjestelyt

Kun majoituksen valittuasi ja maksettuasi varaat Sokos Hotellien kautta lisämatkapalvelujasi matkaasi tai lomaasi varten, sinuun ei sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia. Sen vuoksi hotelliliiketoimintaa harjoittava alueosuuskauppa tai SOK:n tytäryhtiö ei ole vastuussa yksittäisten matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.

Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja Sokos Hotellien varaussivustoon tai applikaatioon tehdyn saman verkkovierailun aikana, näistä matkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa Sokos Hotelleilla on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan Sokos Hotelleille suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että Sokos Hotels liitetoimintaa harjoittava alueosuuskauppa / SOKn tytäryhtiöstä on tullut maksukyvytön. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.

Sokos Hotels -liiketoimintaa harjoittavat alueosuuskaupat ja SOK:n tytäryhtiöt ovat hankkineet maksukyvyttömyyssuojan Kilpailu ja kuluttajavirastolta. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään Sokos Hotels –liiketoimintaa harjoittavan alueosuuskaupan tai SOK:n tytäryhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi. Huom! Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin Sokos Hotellien kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa Sokos Hotels -liiketoimintaa harjoittavan alueosuuskaupan tai SOK:n tytäryhtiön maksukyvyttömyydestä huolimatta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii majoituksen järjestävä alueosuuskauppa tai SOK: n tytäryhtiö. Yhteystiedot hotelleihin.

Matkustaja, joka katsoo Sokos Hotellin rikkovan matkapalveluyhdistelmistä annetun lain määräyksiä, voi tehdä valituksen Suomessa SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaukselle (Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 S-RYHMÄ, puh. 010 76 8011 arkisin klo 8-17, sähköposti sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi), josta valitus ohjataan edelleen matkanjärjestäjänä toimineelle taholle.

Palautteen voi jättää myös hotelliin tai verkkopalvelun kautta. Jos matkustaja ei ole tyytyväinen matkanjärjestäjältä valitukseensa saamaan ratkaisuun, ratkaisusta voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan. Virossa valitukset Tarbikaitseamet.

Matkapakettien peruutus

Matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.

Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan, ellei matkapaketin ehdoissa muuta mainita.

Matkustajalla on myös oikeus ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.

Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esim. polttoaineen hinta) nousevat ja vain jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 % matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapakettiin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaavan elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajalla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen.

Jos matkapaketin merkittäviä osiota ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteuttamiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.

Matkustajalla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

Jos matkanjärjestäjästä tai jossakin jäsenvaltiossa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Jos matkanjärjestäjästä tai tapauksen mukaan matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön matkapaketin alkamisen jälkeen ja jos matkapakettiin sisältyy kuljetus, matkustajien paluukuljetus taataan. Sokos Hotels liiketoimintaa harjoittavat alueosuuskaupat ja SOK:n tytäryhtiöt ovat hankkineet. on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan Kilpailu ja kuluttajavirastolta. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen, jos palveluja kieltäydytään suorittamasta Sokos Hotels liiketoimintaa harjoittavien alueosuuskauppojen tai SOK:n tytäryhtiöiden maksukyvyttömyyden vuoksi.