Varausehdot

YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT SOKOS HOTELLEISSA

1. SOVELTAMISALA JA ERITYISEHDOT
Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten henkilöiden yksittäisiin majoitusvarauksiin, ellei erityistä sopimusta ole laadittu eikä varattavan hintatuotteen ehdoissa muuta mainita. 
Näitä ehtoja sovelletaan myös majoitusvarauksiin, jotka tehdään S-ryhmän digitaalisten palvelujen kautta. Hotellilla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa juhlapyhien, hotellikohtaisten erityistapahtumien, sesonkivaihteluiden tai majoitukseen liittyvien oheispalvelujen vuoksi.

2. VARAUS JA VAHVISTUS
Varauksen yhteydessä sinun on ilmoitettava nimesi, asuinosoitteesi, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa. Varaus sitoo hotellia, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse ja kun olet saanut siitä vahvistusnumeron. Hotelli voi asettaa varauksen ehdoksi erilaisia sääntöjä, varausmaksun suorittamisen tai varauksen vahvistamisen luottokortilla varauksen sitovuuden edellytykseksi.

3. HOTELLIIN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN
Huone on käytettävissäsi tulopäivänä klo 15 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Hotellilla voi olla tästä poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja. Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja huonetta pidetään varattuna sinulle klo 18 saakka varaukseen merkittynä saapumispäivänä.
Jos saavut tätä myöhemmin, on sinun vahvistettava myöhäinen tuloaikasi luottokortilla. Muussa tapauksessa hotelli voi myydä huoneen edelleen. Jos saavut hotelliin sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hotellin on ilman lisäkustannuksia hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone.

4. VARAUSTAKUU
Varauksen varmistamiseen voidaan käyttää kansainvälistä luottokorttia. Hotelli pitää huonetta varattuna klo 18 jälkeenkin, ilman että sinun erikseen tarvitsee ilmoittaa myöhäisestä saapumisesta.
Tätä varten hotelli tarvitsee sinulta seuraavat tiedot: nimesi, kortin numeron ja voimassaoloajan, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Hotelli voi pyytää nämä tiedot kirjallisesti tai suullisesti.

5. PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN
Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja, peruutus on tehtävä viimeistään tulopäivänä klo 18.00 mennessä.
Jos jätät saapumatta, hotellilla on oikeus veloittaa korvauksena sinulta yhden vuorokauden hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät lisäpalvelut.

Maksettuja varauksia ei voi muuttaa eikä peruuttaa verkkopalvelun kautta. Tarvittaessa ota yhteys hotelliin.
 

Sinulla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada varausmaksu takaisin, jos peruutuksen syynä on oma tai läheisen vakava sairastuminen, vakava onnettomuus, kuolema tai muu odottamaton ja vakava tapahtuma. Läheisenä pidetään avio- tai avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa majoitus on sovittu samaan huoneeseen. Peruutuksen syyn osoittamiseksi tarvitset luotettavan asiakirjan kuten esimerkiksi lääkärintodistuksen. Hotellilla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä toimistokulut.

6. LÄHTÖ ENNEN SOVITTUA AJANKOHTAA
Jos lähdet pois ennen sovittua lähtöpäivää, on sinun ilmoitettava lähdöstäsi hotellille viimeistään klo 18.00 edeltävänä päivänä. Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, sinun on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa voi myös aiheuttaa muutoksen majoituksen kokonaishintaan.

7. MAKSUT
Kaikki hotellit hyväksyvät tavallisimmat maksukortit. Hotelli ei kuitenkaan ole velvollinen hyväksymään ulkomaan valuuttaa, kuponkeja, shekkejä tai maksukortteja, jos hotelli itse ei ole tarjoutunut niin tekemään.

Maksettuja varauksia ei voi muuttaa eikä peruuttaa verkkopalvelun kautta. Tarvittaessa ota yhteys hotelliin.
 

Ennakkomaksuna luottokortilta voidaan veloittaa varauksen yhteydessä hotellin määrittämä varausmaksu, joka vähennetään lopullisesta laskusta. Jos huonetta ei ole maksettu ennakkoon, on hotellihuone maksettava käteisellä hotelliin saavuttaessa tai maksukortilla viimeistään lähtiessä.
Hotellilla on oikeus tehdä varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä veloitus tai ennakkovarmennus maksukortilta. Oleskelun aikana aiheutuvat kustannukset voidaan tarvittaessa veloittaa käytetyltä maksukortilta. Jos hotelli ei ole tehnyt ennakkovarmennusta maksukortiltasi, hotellilla on oikeus asiakkaan sisään kirjautumisen yhteydessä periä vakuus lisäpalveluiden käyttämisestä.

Alkoholituotteista ei myönnetä Bonusta, maksutapaetua, ylijäämänpalautusta eikä S-pisteitä (Alkoholilaki 1102/2017 51§).                           

8. ASIAKKAAN ESIINTYMINEN MAJOITUSLIIKKEESSÄ
Hotellissa noudatamme hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä.  Jos rikot näitä sääntöjä, voidaan sinut välittömästi poistaa hotellista. Sinun on kuitenkin maksettava majoituksesi ja tilaamiesi lisäpalveluiden hinta etkä voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.

9. HOTELLIN VASTUU OMAISUUDESTASI
Voit säilyttää arvotavaroitasi huoneen säilytyslokerossa tai hotelli voi ottaa pyynnöstäsi säilytettäväksi arvotavaroitasi. Hotellilla on oikeus periä maksu tavaroiden säilytyksestä.
Jos säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on sinun ilmoitettava siitä hotellille ennen sen säilöön jättämistä. Hotelli voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta.
Vastaat itse omista matkatavaroistasi, ellei hotelli ole ottanut niitä säilytettäväksi. Jos hotelli ei vastaa säilytettäväksi otetuista matkatavaroista, hotellin tulee erikseen ilmoittaa siitä.
Hotelli ei vastaa huoneen säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta.
Hotelli ei vastaa autohallissa tai hotellin pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Hotellin on ilmoitettava riittävän selvästi autohallissa ja pysäköintialueellaan ettei kyseessä ole valvottu alue eikä hotelli vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta.

10. ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA
Asiakkaana vastaat tahallasi tai huolimattomuudellasi aiheuttamistasi vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), jonka sinä tai sinun vieraasi tai lemmikkieläimesi aiheuttavat huoneelle tai hotellin muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä hotellin muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.
Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

11. MATKAPAKETIT JA MATKAPALVELUYHDISTELMÄT SEKÄ YHDISTETYT MATKAJÄRJESTELYT

Matkapaketit ja matkapalveluyhdistelmät
Matkapaketilla tarkoitetaan yhteinäiseen hintaan paketoitua matkaa, joka muodostuu vähintään kahdesta matkapalvelusta; majoituksesta ja lisäpalvelusta kuten esimerkiksi huvipuistolipusta. 

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Majoituksen tarjoava alueosuuskauppa tai SOK:n tytäryhtiö on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi alueosuuskaupat ja SOK:n hotelliliiketoimintaa EUn alueella harjoittavat tytäryhtiöt ovat hankkineet lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että Sokos Hotels liiketoimintaa harjoittavasta alueosuuskaupasta / SOK:n tytäryhtiöstä tulee maksukyvytön.
 
Yhdistetyt matkajärjestelyt
Kun majoituksen valittuasi ja maksettuasi varaat Sokos Hotellien kautta lisämatkapalvelujasi matkaasi tai lomaasi varten, sinuun ei sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia. Sen vuoksi hotelliliiketoimintaa harjoittava alueosuuskauppa tai SOK:n tytäryhtiö ei ole vastuussa yksittäisten matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan. 
 
Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja Sokos Hotellien varaussivustoon tai applikaatioon tehdyn saman verkkovierailun aikana, näistä matkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa Sokos Hotelleilla on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan Sokos Hotelleille suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että Sokos Hotels liitetoimintaa harjoittava alueosuuskauppa / SOKn tytäryhtiöstä on tullut maksukyvytön. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi. 
 
Sokos Hotels -liiketoimintaa harjoittavat alueosuuskaupat ja SOKn tytäryhtiöt ovat hankkineet maksukyvyttömyyssuojan Kilpailu ja kuluttajavirastolta. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään Sokos Hotels –liiketoimintaa harjoittavan alueosuuskaupan tai SOK:n tytäryhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi. Huom! Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin Sokos Hotellien kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa Sokos Hotels -liiketoimintaa harjoittavan alueosuuskaupan tai SOK:n tytäryhtiön maksukyvyttömyydestä huolimatta. 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii majoituksen järjestävä alueosuuskauppa tai SOK: n tytäryhtiöYhteystiedot hotelleihin.
 
Matkustaja, joka katsoo Sokos Hotellin rikkovan matkapalveluyhdistelmistä annetun lain määräyksiä, voi tehdä valituksen Suomessa SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaukselle (Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 S-RYHMÄ, puh. 010 76 8011 arkisin klo 8-17, sähköposti sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi), josta valitus ohjataan edelleen matkanjärjestajänä toimineelle taholle.
 
Palautteen voi jättää myös hotelliin tai verkkopalvelun kautta. Jos matkustaja ei ole tyytyväinen matkanjärjestäjältä valitukseensa saamaan ratkaisuun, ratkaisusta voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan. Virossa valitukset Tarbikaitseamet.
 
Matkapakettien peruutus
Matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.
Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan, ellei matkapaketin ehdoissa muuta mainita.
 
Matkustajalla on myös oikeus ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.
 
Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esim. polttoaineen hinta) nousevat ja vain jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 % matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapakettiin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaavan elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajalla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen. 
 
Jos matkapaketin merkittäviä osiota ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteuttamiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.
 
Matkustajalla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.
Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.
 
Jos matkanjärjestäjästä tai jossakin jäsenvaltiossa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Jos matkanjärjestäjästä tai tapauksen mukaan matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön matkapaketin alkamisen jälkeen ja jos matkapakettiin sisältyy kuljetus, matkustajien paluukuljetus taataan. Sokos Hotels liiketoimintaa harjoittavat alueosuuskaupat ja SOK:n tytäryhtiöt ovat hankkineet. on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan Kilpailu ja kuluttajavirastolta. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen, jos palveluja kieltäydytään suorittamasta Sokos Hotels liiketoimintaa harjoittavien alueosuuskauppojen tai SOK:n tytäryhtöiden maksukyvyttömyyden vuoksi.