Etusivu

Hae varaus

Tietosuoja

Tietosuoja S-ryhmän hotelleissa ja ra­vin­to­lo­issa

Käsittelemme S-ryhmässä henkilötietoja voidaksemme palvella sinua mahdollisimman hyvin. Meillä on henkilötietoja hotelli- ja ra­vin­to­la-asiakkaistamme, liikekumppaneistamme ja henkilökunnastamme. Henkilötietoja ovat esimerkiksi etunimi, sukunimi, puhelinnumero tai palvelun käytöstä kertyvä tieto.

Olemme S-ryhmässä järjestäneet henkilötietojen käsittelyn eri henkilörekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaisesti. Näin esimerkiksi S-Card-kanta-asiakasrekisterin tietoja käytetään vain kanta-asiakkuuden hoitoon.

Valtaosa hotelliemme ja ravintoloidemme käyttämistä rekistereistä on SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksen ylläpitämiä. On kuitenkin mahdollista, että yksikkömme toimivat myös itse niin sanottuna rekisterinpitäjänä omien henkilörekistereidensä osalta.

Henkilötietojen käsittely

Millaisia henkilötietoja keräämme sinusta

S-ryhmän henkilörekistereissä käsitellään henkilötietoja asiakkaista, henkilöstöstä liikekumppaneista. Kussakin henkilörekisterissä käsiteltävät tiedot perustuvat ko. rekisterin tietojen käyttötarkoituksiin. Käsittelemme henkilörekistereissä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja.

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi

Käytämme S-ryhmän henkilörekistereiden tietoja kunkin rekisterin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tällaisia käyttötarkoituksia voivat rekisteristä riippuen olla esimerkiksi asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät toimet.

Mistä saamme henkilötietojasi

S-ryhmän henkilörekisterissä olevat henkilötietosi ovat pääosin sinun itsesi antamia esim. tehdessäsi huone- tai pöytävarauksen ravintolaamme

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

S-ryhmän henkilörekistereiden henkilötietojen käsittelyllä on useita oikeusperusteita, kuten laki, sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Kuka käsittelee henkilötietojasi

Henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset S-ryhmän ja palveluntarjoajiemme työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu palveluiden toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoasi huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Alihankkijamme huolehtivat muun muassa varaus- ja asiakaspalvelujärjestelmiemme ylläpidosta, kanta-asiakasjärjestelmiemme teknisestä ylläpidosta, digitaalisten palveluiden kehittämisestä, tiedon varastoinnista, maksuliikenteen hoitamisesta, laskutuksesta, datan hallinnasta, asiakassuhteen hoitoon liittyvästä viestinnästä, asiakaspalautejärjestelmistämme sekä markkinointi- ja asiakasviestinnästä.

Lisäksi voimme luovuttaa vieraidemme tietoja yhteistyökumppaneillemme sellaisissa tapauksissa, joissa ostetun palvelun tuottaminen sitä edellyttää. Esimerkiksi teatteripaketin varanneiden asiakkaiden nimitiedot voidaan luovuttaa teatteriliput toimittavalle taholle.

Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti.

Lisätietoja kaikista edellämainituista asioista saat kunkin henkilörekisterin tietosuojaselosteista.

Asiakasrekisteri

S-Card-kanta-asiakkaat

Yritysasiakkaat

Yritysmyynnin asiakaskontaktoinnit

Sporttiklubi

Kotimaiset matkanjärjestäjät -klubi

Asiakastilaisuudet

Yhteydenottolomakkeet

Myyntipalvelun puhelutallenteet

Verkkosivut ja applikaatiot

Facebook-sivut

Lisätietoja kuinka käsittelemme henkilötietojasi S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä