Menu

Green Key Mikkelin Amarillossa ja ympäristöpolitiikkamme

S-ryhmän ja Osuuskauppamme arvot luovat meille vahvan ympäristöpolitiikan. Kehitämme toimintaamme aina vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti.

Oman maakunnan ja Osuuskaupan edut ovat yhteneväisiä, sillä molempien elinvoimaisuus ja menestyminen hyödyntävät toinen toistaan. Osuuskauppa Suur-Savossa vastuullinen toiminta on pieniä ja suuria tekoja, jotka tuovat hyötyä yritykselle ja sitä ympäröivälle yhteisölle. Kannamme vastuun henkilöstöstämme, ympäristöstä ja koko Etelä-Savosta. Maakunnat kehittävät jatkuvasti palveluverkostoaan ja vastuullisuus on kaikkien yhteinen asia ja osa työtä. Osuuskauppa Suur-Savon taloudellinen suorituskyky luo perustan myös yrityksen sosiaali- ja ympäristövastuulle. 

 

Me Suur-Savolla olemme tietoisia muuttuvasta ympäristöstä, kehityksestä ja vastuullisuudesta. Haluamme tehdä yhdessä Suomesta ja Etelä-Savosta Parhaan paikan elää. Matkailuala ja ravintola toiminta ovat keskeisessä osassa tulevaisuutta. Matkailu on kasvava trendi, jolla on vaikutuksia ympäristöön. Haluamme kannustaa ihmisiä matkustamaan vastuullisesti, kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Ravintola toiminta muuttuu trendien myötä ja panostamme Osuuskaupassamme etenkin sesonki raaka-aineiden käyttöön, lähituotteiden suosimiseen, kasvisruoka vaihtoehtoihin ja hävikin minimoimiseen. 

 

Green Key -sertifikaatti 

Green Key -sertifikaatti ohjaa majoitustoimintaamme kestäviin toimintatapoihin. Mikkelin Sokos Hotel Vaakunassa ja Savonlinnan Sokos Hotel Seurahuoneella ja Tottissa toimintamme on ympäristöystävällistä, kestävää, läpinäkyvää ja jatkuvaa kehittämistä parempaan suuntaan. Osuuskauppa Suur-Savolla kahvilat, ruoka- ja juomarvaintolat hakivat sertifikaattia vuosina 2020 - 2021. Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme kustannustehokkaaksi kulutuksiemme osalta ja näin ollen pienennämme hiilijalanjälkeämme kaikki yhdessä. Innostamme asiakkaitamme muun muassa kierrätyksestä ja hävikin minimoimisesta. Koemme, että ympäristötekoja tehdään kaikki yhdessä ja parhaimpiin tuloksiin päästään aina yhdessä. Henkilöstömme Osuuskauppa Suur-Savolla on erittäin ympäristötietoista ja toimipaikoissamme toimittiin jo entuudestaan erittäin ympäristöystävällisesti. Sertifikaatti vahvistaa toimintatapoja toimipaikoissa ja antaa syyn toimia aina vastuullisemmin. 

 

Mikkelin Amarillossa sitoudumme Green Key kriteeristöön ja se ohjaa arjen toimintaamme. 

Ympäristötavoitteet muuttuvat meillä vuosittain sertifikaatin ansiosta. Osuuskauppa Suur-Savolla sertifikaatti on mahdollistanut muun muassa yhteisten ympäristötekojen innovoinnin ja kehittämisen. Haluamme, että jokainen antaa omia näkemyksiään ja ideoita kestävälle kehitykselle. 

 

Esimerkkejä Amarillon ympäristötavoitteista tulevaisuudelle on:

  • Tuomme sosiaalisessamediassa ympäristötekojamme ja tavoitteitamme esille. 
  • Viestimme asiakkaillemme ympäristöteoistamme aktiivisesti. 
  • Parannamme kierrätysmahdollisuuksia kiinteistöissä ja ravintoloiden sisällä. 
  • Pienennämme kulutuksiamme. 
  • Innostamme työntekijöitämme työmatka pyöräilyyn tai kävelyyn. 

 

Toimipaikka määrittelee vuosittain ympäristötavoitteita ja Green Key seuraa niiden toteutumista. Green Key -sertifikaatin kriteeristö on käytännönläheinen ja se ohjaa toimintaamme päivittäisessä työssä. Haluamme olla tulevaisuuden esimerkki ja teemme yhdessä kestävää matkailua ja ravitsemustoimintaa.