23.11.2016

Opening hours during christmas at Vaakuna Vaasa

The staff at Original Soskos Hotel Vaakuna Vaasa wish all of our customers a Peaceful and lovely Christmas!

 

Opening hours :

Amarillo

23.12. 11- 20
24.12. CLOSED
25.12. CLOSED
26.12. 12- 22
27.12. 11- 22
28.12. 11- 23
29.12. 11- 23
30.12. 11- 00
31.12. 11- 04
1.1. 12- 22

5.1. 11-24

6.1. 11-24

 

Pincho

23.12. 11- 14
24.12. CLOSED
25.12. CLOSED
26.12. CLOSED
27.12. 11- 14
28.12. 11- 14
29.12. 11- 14
30.12. 11- 14
31.12. 11.30- 15.00
1.1.   CLOSED

 

Breakfast

23.12. 6.00- 09.30
24.12. 7.30- 10
25.12. 7.30- 11
26.12. 7.30- 11
27.12. 6.00- 09.30
28.12. 6.00- 09.30
29.12. 6.00- 09.30
30.12. 6.00- 09.30
31.12. 6.30- 10.00
1.1. 7.30- 11

 

Lobby Bar

23.12. 12- 16
24.12. CLOSED
25.12. 18- 04
26.12. CLOSED
27.12. 15- 24
28.12. 15- 24
29.12. 15- 24
30.12. 12- 04
31.12. 12- 04
1.1.    CLOSED