Hotellspecifika förmåner

Hotellspecifika förmåner

Esbo

Original Sokos Hotel Tapiola Garden

Inga sökresultat hittas med de sökvillkor du har angett. Gör en ny sökning.

Helsingfors

Original Sokos Hotel Albert

S-Card-fördelarna i restaurang Papa Albert
Läs mer
Parkering med S-Card i Albert
15 /dygn

Helsingfors

Original Sokos Hotel Helsinki

Inga sökresultat hittas med de sökvillkor du har angett. Gör en ny sökning.

Helsingfors

Original Sokos Hotel Pasila

Inga sökresultat hittas med de sökvillkor du har angett. Gör en ny sökning.

Helsingfors

Original Sokos Hotel Presidentti

-20% rabatt på priserna i P-Presidentti med S-Card.
Läs mer
Elixia Kamppi gym med S-Card 5€
5 /kerta
KHL-ligan i Helsingfors med S-Card kortet!
Läs mer

Helsingfors

Original Sokos Hotel Vaakuna, Helsingfors

S-Card-förmån i januari
Läs mer
S-Cardf örmån i januari
Läs mer
Premium S-Card-förmån i januari
Läs mer

Helsingfors

Solo Sokos Hotel Torni

Inga sökresultat hittas med de sökvillkor du har angett. Gör en ny sökning.