Menu

Vi deltar i talkot – En grad lägre i Sokos Hotels

Finland förbereder sig för riksomfattande energibesparing och vinterns elförbrukningstoppar, för att säkra tillräcklig energi till alla. Sokos Hotels deltar i elbesparingsåtgärderna. Med små förändringar kan vi åstadkomma mycket medan vi samtidigt erbjuder en trevlig hotellupplevelse. Med hjälp av åtgärderna sparar vi energi och minskar utsläppen från hotellen och restaurangerna.

Förändringar

 • Sokos Hotels sänker temperaturen i rummen och restaurangerna med en grad.
 • Luftkonditioneringen minskas under effekttoppar. Vi säkrar ändå alltid ren och god inomhusluftkvalitet.

Förändringar i våra tjänster

 • Kundbasturnas öppettider förkortas beroende på hotell.

Förberedning för eventuella elavbrott 

 • Vi gör vårt bästa för att minimera störningar för våra kunder och säkrar i första hand våra kunders och vår personals säkerhet.
 • Vi strävar efter att informera om kommande avbrott och deras inverkan i god tid.

Även du kan delta i energibesparingen under ditt besök

 • Ändra inte den förinställda temperaturen i rummet
 • Undvik att tappa vatten i onödan
 • Håll fönstren stängda
 • Värm bastun med eftertanke
 • Använd endast tillräcklig belysning
 • Släck alltid belysningen när du lämnar rummet