Hagalunds centrum förnyas
Hagalunds centrum förnyas
05.09.2017

Ta Västmetron till Tapiola Garden från 2017

Nu är det lättare att besöka oss från Helsingfors för västra metro linjen börjar trafikera  2017. När du har stigit av fjärrtåget i Helsingfors tar du bara metron västerut – och 14 minuter senare befinner du dig i Hagalunds kulturlandskap. Hagalunds metrostation ligger 100 meter från hotellet, under Havsvindsvägen. Under hotellvistelsen når du med metron dessutom i en handvändning alla nöjen och kulturbegivenheter i Helsingfors.

Västmetron kommer att transportera över 100 000 passagerare per dag, vilket kommer att innebära en betydande förbättring för kollektivtrafiken i Hagalund. En ny, underjordisk bussterminal i Hagalund kommer också medföra förändringar i de kollektiva förbindelserna de närmaste åren.

http://www.lansimetro.fi/