Menu

Sokos Hotellen blir först med att erbjuda sina kunder möjlighet till kompensation av koldioxidemissionerna under sina hotellvistelser

Så fort ändringen av lagen om penninginsamlingar träder i kraft inleder S-gruppen möjligheten till kompensation i  Sokos-hotellen. Med hjälp av Compensate erbjuds hotellens kunder möjlighet att kompensera koldioxidavtrycket från sin hotellvistelse. Sokos Hotels meddelar som första hotellkedja i Finland att man kommer att erbjuda möjligheten till kompensation.

– Vi har redan under en lång tid bedrivit mångsidigt ansvarsarbete, för vilket Sokos Hotels blivit vald till den mest ansvarsfulla hotellkedjan i sin bransch flera år i rad. Att erbjuda möjlighet till kompensation är en naturlig fortsättning på vårt arbete. Våra kunder har redan önskat sig den här möjligheten, säger Harri Ojanperä, kedjedirektör, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen.

Hotellgästerna har möjlighet att kompensera koldioxidavtrycket för sin vistelse och frukost på Sokos Hotels från och med måndagen den 22 november, då ändringen av lagen om penninginsamlingar träder i kraft. Priset på kompensationen är 0,47 € per natt (Original Sokos Hotel Viru, Tallinn: 1,22 €). Priset baseras på de genomsnittliga emissionerna per rum. Jukka Kaartinen, utvecklingschef, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen, betonar att beräkningen baseras på faktiska kundsiffror från 2019 och att beräkningarna har verifierats av tredje part.

– Hos Sokos Hotels kommer kostnaden för att kompensera för klimatutsläppen vid hotellvistelser att förbli låg, eftersom samtliga våra hotell enbart använder förnybar el och deras energieffektivitet sedan länge har förbättrats. I praktiken är det därför endast kompensationer för emissionerna från fastighetens uppvärmning och frukosten som återstår.

Medlen som samlas in genom kompensationen används för att finansiera klimatprojekt där koldioxid som redan släppts ut i atmosfären binds i till exempel skog eller i jordmånen. Effektiviteten av bindningen är vetenskapligt verifierad och certifierad. Sokos Hotels partner i kompensationsprojektet är den inhemska stiftelsen Compensate.

Den ersättning som kunderna betalar för sin konsumtion påverkar inte S-gruppens eget klimatarbete

– Kompensationen är en tilläggstjänst som erbjuds hotellkunderna, genom vilken de kan minska sitt eget dagliga koldioxidavtryck. S-gruppen inkluderar inte den kompensation som kunderna betalar i sina egna klimatmål, framhåller Kaartinen.

S-gruppens klimatmål är de mest ambitiösa i Finland. Gruppen siktar inte enbart på koldioxidneutralitet, utan är inställd på att vara koldioxidnegativ redan år 2025, då den ämnar avlägsna mer kol från atmosfären än vad som produceras. S-gruppen minskade redan under åren 2015–2020 sina egna koldioxidemissioner med 70 procent.

Utöver sina egna klimatåtgärder har S-gruppen utmanat sina leverantörer att minska sina egna koldioxidemissioner med totalt en miljon ton. Utmaningen vid namn "Iso juttu" har redan antagits av mer än hundra företag.


Mer information:
Jukka Kaartinen, utvecklingschef, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen, +358 10 76 82764

Läs mer på Compensates webbplats: www.compensate.com/individuals