01.07.2014

Saker att göra för barn i Esbo

I Hagalund, var Original Sokos Hotel Tapiola Garden ligger, och i des omgivning finns det mycket att göra för barn i alla åldrar. När Ni övernattar i Original Sokos Hotel Tapiola Garden kan Ni med Onni Ekorrens tips forska vad allt man kan göra i Esbo!

Leksaksmuseum Hevosenkenkä

Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä fInns i utställningscentret WeeGee. Museet presenterar leksaker och lekar från 1900-talets början fram till våra dagar.

http://www.lelumuseohevosenkenka.fi/framsida

Angry Birds-lekpark

Oitans Angry Birds -lekpark är öppen för alla och är gratis.

http://www.visitespoo.fi/besoksguide/se_upplev/for_barnfamiljer?id=oitans+angry+birds+lekpark-959

HopLop

HopLop i Esport Arena i Hagalund är en äventyrspark för barn i alla åldrar. I HopLop rycks alla med i ett äventyr genom tunnlar, rutchbanor och hinder.

http://www.hoplop.fi/puistot/espoo

Vattenparken Serena

Vattenparken Serena är Nordens största vattenpark. I bassängområdet finns det terassbassänger,bubbelpooler, vattenrutchbanor, barnbassänger samt en präktig bassäng med vågor. I den 140 meter långa forsen "Villivirta" både strömmar och svallar det.

http://www.serena.fi/waterpark/

Hevosenkenkä teatern

Hevosenkenkä teatern är grundat 1975.Teatern är särskilt avsed för barn under 12 år, med föreställningar som bygger på dock- och musikteaterns olika uttrycksformer. Teatern ligger i Mankkans.

http://www.hevosenkenka.fi/framsida

 

För mera tips besök Visit Espoo-sidorna!