Menu

Saker att göra för barn i Esbo

I Hagalund, var Original Sokos Hotel Tapiola Garden ligger, och i des omgivning finns det mycket att göra för barn i alla åldrar. När Ni övernattar i Original Sokos Hotel Tapiola Garden kan Ni med Onni Ekorrens tips forska vad allt man kan göra i Esbo!

Angry Birds-lekpark

Oitans Angry Birds -lekpark är öppen för alla och är gratis.

HopLop

I HopLop rycks alla med i ett äventyr genom tunnlar, rutchbanor och hinder.

Vattenparken Serena

Vattenparken Serena är Nordens största vattenpark. I bassängområdet finns det terassbassänger,bubbelpooler, vattenrutchbanor, barnbassänger samt en präktig bassäng med vågor. I den 140 meter långa forsen "Villivirta" både strömmar och svallar det.

Hevosenkenkä teatern

Hevosenkenkä teatern är grundat 1975.Teatern är särskilt avsed för barn under 12 år, med föreställningar som bygger på dock- och musikteaterns olika uttrycksformer. Teatern ligger i Mankkans.

 

För mera tips besök Visit Espoo-sidorna!