Menu
Sustainable Travel Finland  sokos hotels oulu

Original Sokos Hotel Arina har tilldelats utmärkelsen Sustainable Travel Finland

Original Sokos Hotel Arina, Osuuskauppa Arinas hotellhelhet i Uleåborg, tilldelades i slutet av januari utmärkelsen Sustainable Travel Finland som ett bevis på hotellets värdefulla och långsiktiga arbete för hållbar turism. Programmet Sustainable Travel Finland utvecklades av Visit Finland och hjälper finska företag i turistbranschen att anamma hållbara och ansvarsfulla arbetsmetoder. Företag som genomgått STF-programmet och uppfyller alla kriterier tilldelas utmärkelsen Sustainable Travel Finland. Deras verksamhet följs upp och kontrolleras regelbundet. STF-utmärkelsen hjälper konsumenterna att hitta hållbara företag i turismbranschen.

Osuuskauppa Arina och dess verksamhetsställen, som Original Sokos Hotel Arina, förstärker med sin verksamhet områdets livskraft, främjar samarbetet mellan företag i området och tryggar tjänster såväl i tillväxtcentra som i glesbygdsområden. Som en del av programmet Sustainable Travel Finland har Original Sokos Hotel Arinas anställda konkretiserat verksamheten via ekologisk, ekonomisk, sociokulturell och etisk hållbarhet. Därtill har man i hotellverksamheten behövt fundera på aspekter som bland annat rör utvecklingen av besöksupplevelsen, den egna verksamhetens påverkan på den använda infrastrukturens hållbarhet, anpassning till och lindring av klimatförändringen samt hur det lokala samhället är en del av den egna företagsverksamheten.

– Hållbar turism och ansvarsfullhet är våra primära verksamhetssätt i vardagen på Original Sokos Hotel Arina inom alla delområden. Vi har arbetat med att utveckla hållbarheten redan i flera år, säger Original Sokos Hotel Arinas hotelldirektör Päivi Kaarlela.

– STF-programmet har väckt många tankar och idéer även för framtida utvecklingsbehov. Några exempel är att skapa hållbarhetsmätare, involvera kunderna mer och informera om många betydelsefulla åtgärder, säger Kaarlela om förutsättningarna för utmärkelsen.

– Det grundläggande arbetet för utmärkelsen Sustainable Travel Finland har utförts i flera år via certifikatet Green Key, som vårt hotell beviljades redan 2016. En helhetsutveckling av hållbarheten kommer även att fortsätta i form av Green Key-arbetet och inom ramarna för STF-utmärkelsen, säger hotelldirektör Tiina Uusikartano.

– Vi gör årligen upp nya utvecklingsplaner som vi följer. Utvecklingsarbetet görs övergripande till exempel genom att främja motionen på arbetsplatsen via vår cykelservice, genom att förebygga matsvinn via appen Resq och genom att utveckla och upprätthålla ett mångsidigt samarbete med lokala organisationer och företag, tillägger hotellets skiftledare Elina Muhonen.