16.04.2018

Olika frukost tid

Olika frukost tid i Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone på 1.5 och 13.5: kl 07:30-10:00.