Menu

Ladda Elbilen vid Vaakuna

Användningen av laddstationerna (stickkontakttyp Type 2, maxeffekt 22 kW) är avgiftsbelagd. En särskild avgift betalas direkt i laddstationen (laddningspris 0,15 €/kWh). Betalning sker med RFID-tag eller via mobilappen Virta. För laddstationerna debiteras vanlig parkeringsavgift nattetid.
 
Mer information om laddstationerna finns här.