Jyväskylä, valon kaupunki

Jyväskylä - Ljusets stad

Välkommen till Jyväskylä, Ljusets stad!

Jyväskylä är en föregångare inom stadsbelysning vars exempel följs såväl i Finland som utomlands. I stadens belysning satsas förutom på energieffektivitet och trygghet även på estetik: ljuset ökar invånarnas trivsel och livskvalitet.

Att göra belysningen till en del av stadsplaneringen är Jyväskyläs styrka – ljuset är en fast del av stadens infrastruktur, och även stadens invånare upplever att belysning av hög kvalitet har betydelse för trivseln i miljön och för tryggheten.

I Jyväskylä byggs det ständigt nya fasta belysningsobjekt och de befintliga underhålls. Aktuella byten av belysning från traditionell gatubelysningsteknik till ledbelysning pågår runt om i staden. Projektet Ljusets stad guidar även företag, personer som ansvarar för fastigheter och övriga parter inom byggprojekt i planeringen av belysningen och frågor i samband med denna.

Evenemanget Ljusets stad anordnas nu för 15:e gången i Jyväskylä. Tiotals ljuskonstverk och andra program med ljustema intar Jyväskylä 26-28.11.2020.

 

Ytterligare information om evenemanget finns här.