Menu

Gunnars producentberättelser 5/6 – Fisketraditioner på Erstan utanför Åbo

Av varje rörelse som Hannu Lahtonen gör kan man se att han har sysslat med fiske i långa tider. Lahtonens lugna och metodiska arbetssätt passar perfekt in i den vackra skärgårdsidyll där han dagligen vittjar sina nät och ryssjor. Han vet exakt var de finns utplacerade, Åbo skärgård har under årens lopp blivit hans andra hem. Han känner till varje holme, vik och udde på Erstan och känner igen sin granne ute på sjön enbart på motorljudet. Restaurang Gunnars restaurangfaddrar har fått tillbringa en dag i fiskarens båt. 

 

Fiskaren Hannu Lahtonen är en småproducent i ordets rätta bemärkelse – det enda han behöver är en båt, nät, ryssjor och en liten rökugn. Lahtonen levererar fisk till fiskaffären S. Wallin så gott som dagligen och från Wallin går fisken via fiskdisken i saluhallen direkt till konsumenterna eller till restauranger i Åbo – i framtiden även till restaurang Gunnar. För närvarande fiskar Hannu i huvudsak abborre, sik, gös och gädda. Han säljer dem vidare som hel fjällfisk, som vid behov rensas och fileas hos S. Wallin. Hannu tar hem fisk för eget bruk ett par gånger i veckan, i övrigt äter familjen Lahtonen egenhändigt jagat viltkött. 

 

I Åbo innerskärgård finns det för närvarande endast tre aktiva fiskare. Inom hela kustområdet finns det cirka 300 fiskare, vilket är hälften mindre än så sent som för tio år sedan. Det är ingen idé att vänta på EU-stöd, och skarvarna samt sälstammen som mångdubblats utgör ett hot särskilt mot stammarna av vit fisk. Då Lehtonen tidigare fiskade tillsammans med två andra fiskare kunde de i samma fiskevatten dra upp så mycket fisk att de fiskar som skulle säljas hela valdes ut separat och resten blev till fiskmassa. Numera vittjar Lahtonen näten och ryssjorna ensam. 

 

Tiderna har förändrats, men Hannu Lahtonen sitter fortfarande till rors i sin båt och levererar sin dagliga fångst till Åbo Saluhall. Det faktiska arbete som ligger bakom fångsten av en enda fisk ser du först när du åker med på en fisketur med Lahtonen, vilket Gunnars faddrar och restaurangchef har gjort. När du känner till fiskarens och fiskeverksamhetens bakgrund kan du också uppskatta fiskrätterna du serveras på ett helt nytt sätt. Och just därför vill vi på Gunnar uttryckligen servera fisk från S. Wallin. Den har Hannu Lahtonen dragit upp på Erstan utanför Åbo och på detta sätt visar vi uppskattning för en lokal småproducent.

 

 

Gunnar Eatery & Bar 

Humalistogatan 2, Åbo