Menu

Du loggar in på Sokos Hotels-appen och tjänsten mitt S-Card med S-Änvandarkontot

Vi kommer att ta i bruk den nya inloggningslösningen S-användarkonto för våra digitala tjänster. Lösningen är gemensam för hela S-gruppen. S-användarkontot är en inloggningskod som används inom hela S-gruppen. I framtiden kan du utöver Sokos hotellens digitala tjänster även använda den för S-gruppens övriga webbtjänster.  

I fortsättningen kommer ditt S-användarkonto att fungera som användarnamn och du behöver inte längre komma ihåg några lösenord. Du kan antingen skapa ett eget konto med dina ägarkunds- eller S-Card-uppgifter eller koppla ihop uppgifterna för ditt S-Card-medlemskap och dina ägarkundsuppgifter till samma konto, vilket ger dig de största fördelarna.  

Vad är ett S-användarkonto?    
  
S-användarkontot är framtidens inloggningslösning som användarna av S-gruppens digitala tjänster kan använda för att logga in på tjänsterna. S-användarkontot ersätter den aktuella lösningen som bygger på S-koden, som användarna använder för att t.ex. logga in på Oma S-kanava eller S-gruppens webbutiker.   
 

Hur skapar jag ett S-användarkonto? 

Du kan skapa ett S-användarkonto eller logga in via ikonen som ser ut som en person i det övre högra hörnet. 

Hur loggar jag in på S-användarkontot? 

Det är enkelt att logga in på S-användarkontot, eftersom du endast behöver din e-postadress. Efter att du har angett din e-postadress i tjänsten skickas en kod till din e-postadress, med vilken du loggar in. Du kan alltså glömma alla dina lösenord! 

Ange först din e-postadress och sedan koden som skickas till din e-postadress. Uppgifterna som efterfrågas vid inloggningen sparas i tjänsten.