Menu

Besökstid

En god nattsömn är viktig för våra gäster. Vi vill säkerställa att det är tyst nattetid och därför tar besökstiden i vårt hotell slut kl. 23. Därefter får endast våra övernattande gäster befinna sig i hotellet.