Menu
Ansvarsfull mat i S-gruppens hotellrestauranger och restaurangkedjor

Ansvarsfull mat i S-gruppens hotellrestauranger och restaurangkedjor

Vid produktutveckling i Sokos Hotellens och S-gruppens restauranger beaktas särskilt att maten är god, färsk och hälsosam samt att den produceras på ett hållbart sätt och att råvarorna är rena. Restaurangerna använder så mycket inhemska råvaror som möjligt. Bland annat är allt biffkött som serveras i Fransmanni-, Amarillo- och Rosso-restaurangerna inhemskt, och det samma gäller för den kyckling som tillreds i kedjerestaurangerna. Rossos pepperoni och pizzaskinka är inhemsk. I Rosso-restaurangerna har pommes frites i barnportionerna inget tillsatt salt.

Sokos Hotellens restauranger och kedjerestauranger stöder närproduktion och lokala företag och prioriterar återvinningsbara material och möbler. Vi strävar efter att restaurera gamla möbler om det bara är möjligt. Rosso-restaurangernas kaffe och te är rättvisemärkt. På Rossos barnmeny finns det drycker som inte innehåller några tillsatsämnen och som har producerats med vindkraft. Dessa tillverkas i Finland av bryggeriet Laitilan Wirvoitusjuomatehdas.

 

Miljövänliga produkter och livsmedel inom S-gruppens inkvarterings- och bespisningsverksamhet

(Sokos Hotellen, hotellrestaurangerna och kedjerestaurangerna, med undantag av ABC-trafikbutikernas restauranger)

Antal Svanenmärkta produkter i sortimentet            92
Antal EU-blomman-märkta produkter i sortimentet        13
Antal ekologiska produkter i sortimentet                141
Antal rättvisemärkta produkter i sortimentet            45
Antal MSC-certifierade produkter i sortimentet            33
Antal FSC-certifierade produkter i sortimentet            359
Antal rättvisemärkta produkter i sortimentet            45
Antal Gott från Finland-märkta produkter i sortimentet     978

 

S-gruppens principer vid upphandling av fiskprodukter

Vid upphandling av fiskprodukter följs S-gruppens riktlinjer som har utarbetats enligt rekommendationer från olika instanser. S-gruppen accepterar inga akut hotade, starkt hotade eller sårbara arter som är rödlistade enligt IUCN:s (International Union for Conservation of Nature) kategorisering. S-gruppen accepterar inga fiskemetoder som är skadliga för miljön, till exempel dynamitfiske eller fiske med hjälp av gifter. När det gäller odlad fisk prioriterar S-gruppen hållbart odlad fisk (vid produktionen beaktas miljöeffekterna och arbetsvillkoren). Sortimentet av miljömärkta produkter utvecklas. Fiskens ursprung (fångstområdet) och fiskemetoden utreds alltid. Om varuleverantören inte kan tillhandahålla dessa uppgifter inkluderas produkten inte i sortimentet.

Vi säkerställer att det inte finns några fiskar som är mindre än det tillåtna minimimåttet eller fridlysta i sortimentet. De allmänna principerna i riktlinjerna, vilka arter som accepteras i sortimentet och de artspecifika kriterierna utvärderas regelbundet.

Vi grundar vårt fisksortiment på följande informationskällor:

IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List, MCS (Marine Conservation Society) Fishonline status (1–5), WWF:s Fiskguide i tillämpliga delar (föredra, överväg, undvik).

När det gäller inhemsk fisk: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI).

År 2012 lanserade WWF en fiskkampanj vars mål är att det enbart ska säljas hållbart fångad och producerad fisk i Finland före utgången av 2015. S-gruppen har antagit utmaningen.

 

Hållbar palmoljeproduktion

S-gruppen har strävat efter att stödja hållbar palmoljeproduktion i flera års tid, och sedan 2011 är S-gruppen medlem i RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil), en organisation för hållbar palmolja. All palmolja som ingår i friteringsoljor som används i S-gruppens restauranger har varit GreenPalm-certifierad i flera års tid.

Världsnaturfonden WWF rankar företag som köper palmolja vartannat år för att se hur hållbar deras inköpskedja är. I rankingen 2013 fick S-gruppen 11/12 poäng och var bäst av de finländska företagen i handelsbranschen. Poäng ges för bland annat medlemskap i RSPO och användning av certifierad palmolja.

 

Utbudet av närmat breddas

Sokos Hotellen och hotell- och kedjerestaurangerna följer ständigt upp kundernas önskemål och kosttrenderna. Utbudet av närproducerad och ekologisk mat utökas genom att inhemska och närproducerade produkter ständigt ökar i popularitet. Sokos Hotellen serverar ekologiska produkter till frukost, och alla erbjuder åtminstone gröt, bröd och te som är ekologiska.

 

Tydligt utmärkta specialdieter

På menyerna i S-gruppens riksomfattande kedjerestauranger är de vanligaste specialdieterna utmärkta: laktosfri, laktosfattig och glutenfri. I Rosso-restaurangerna märks även vegetariska rätter ut.

 

Centraliserad livsmedels- och varuupphandling

Hotellen och hotell- och kedjerestaurangerna i S-gruppen tillämpar centraliserad upphandling av mat och dryck genom logistikföretaget Meira Nova. På detta sätt kan man effektivisera beställningarna och spara på transportkostnaderna. Meira Nova ställer etiska krav på alla sina varuleverantörer. Alla transportföretag som Meira Nova anlitar förbinder sig att utveckla sin verksamhet för att minska klimateffekterna. S-gruppen ställer krav på sina leverantörer när det gäller både kvalitet, miljö och etik. Produktionsverksamheten ska uppfylla kraven i EU:s och/eller den tillämpliga nationella miljölagstiftningen.

S-gruppens upphandlingsavtal förutsätter att produktionen följer kraven i lagstiftningen, kollektivavtalen och de internationella miniminormerna i arbetslivet. De anställdas organisationsfrihet ska respekteras och de ska få minst den lagstadgade minimilönen. Vid upphandling i riskländer övervakas att kraven uppfylls med hjälp av BSCI, ett internationellt system för att förbättra arbetsvillkoren.

Sokos Hotellen har många varuleverantörer av olika typer och storlekar. Alla varuleverantörer och samarbetspartner bemöts jämlikt och enligt S-gruppens etiska principer agerar vi ärligt och ansvarsfullt. Detta förutsätter vi även av alla samarbetspartner.

www.s-kanava.fi /web/s/s-ryhma/eettiset-periaatteet

Rum och personer


Ta bort Rum

Rum

Vuxna

Barn (3-15 år)

Barn 3–15 år sover i extrasäng

Barn (0-2 år)


1
2
3
4
5
6
7
8
+ Lägg till barn (0–2 år)

+ Lägg till rum
Ännu bättre priser för inloggade ägarkunder!
Du får tillgång till förmånerna genom att logga in med S-användarkonto på vår webbplats.
Logi sissescard.dialog.text=Så här kan du boka rum som S-Card-kund samt granska och uppdatera dina egna uppgifter.
This way, you will be able to book rooms as an S-Card customer, as well as review and update you information.