Menu

Alla hotell i S-gruppen är öppna, bokningar kan göras som normalt

Senast uppdaterad: 23.9.22

Våra hotell erbjuder trygg inkvartering

Våra kunders och vår personals välbefinnande är av största vikt för oss. Vi gör vårt bästa för att sköta våra hotell och restauranger så säkert och hygieniskt som möjligt. För tillfället fäster vi speciellt stor uppmärksamhet vid dessa saker. Vi har gett våra anställda noggranna anvisningar och övervakar att dessa efterföljs vid alla våra hotell och restauranger.

Alla hotell i S-gruppen är öppna, bokningar kan göras som normalt.

Att ändra och avboka bokningen om hotellet är stängt

Om du har en bokning för ett hotell som för närvarande är stängt, får du en ny bokningsbekräftelse från hotellet till vilket din bokning har överförts. Om din bokning inte kan överföras kontaktar vi dig per telefon.

Om du vill ändra din befintliga bokning, vänligen ring Sokos Hotels försäljningstjänst på tfn +358 300 870 000 (51 cent/min + lna/msa).