Etusivu

Hae varaus

HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI - OTA KAIKKI EDUT IRTI PELIREISSUISTA!

SOKOS HOTELS - KLUBIN VIRALLINEN MAJOITUSKUMPPANI

Hel­sin­gin Jal­ka­pal­loklu­bin yh­teis­työ­kump­pa­ni­na Sokos Ho­tels tar­jo­aa HJK:n jouk­kueil­le edul­lis­ta ma­joi­tus­ta pe­li­reis­suil­la sekä muita ra­ha­nar­voi­sia etuja!

HJK KUULUU SPORTTIKLUBIIN

Sport­tiklu­bi on Suo­men ja Tal­lin­nan Sokos Ho­tel­lien ur­hei­luseu­roil­le luotu jä­se­noh­jel­ma. Jouk­ku­een yh­teys­hen­ki­lön (esim. jouk­ku­een­joh­ta­ja, kap­tee­ni, huol­ta­ja) tulee olla täysi-ikäi­nen. Mai­nit­se va­raus­ta teh­des­sä­si Hel­sin­gin Jal­ka­pal­loklu­bi. Edut saa käyt­töön kun ryh­män mi­ni­mi­ko­ko on 11 hen­ki­löä.

Varaa ma­joi­tuk­ses­ti tästä »

BREAK SOKOS HOTEL KOLI KYLÄN LOPPUVUODEN TARJOUS KLUBIPERHEELLE

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan Kolin uu­teen kylän ho­tel­lin, Break Sokos Hotel Koli Ky­läl­le! Tar­joam­me Klu­bi­per­heel­le erin­omai­sen tu­tus­tu­mis­tar­jouk­sen ajal­le 24.9. – 31.12.2023 ma­joit­tues­san­ne min. 2vrk hin­taan 80€/1-2hh/vrk, li­sä­vuo­teet ve­loi­te­taan erik­seen.

Va­rauk­set: www.​sokoshotels.​fi, va­raus­koo­dil­la BHJK23

Katso muut Sporttiklubin edut:

Li­sä­tie­to­ja: da­niel.shar­san(at)sok.​fi