Hae varaus

hotel-logo

Lemmikit

Lemmikit

LEMMIKIT

Me tääl­lä Vuo­ka­tis­sa pi­däm­me huo­len, että myös lem­mi­kit naut­ti­vat vie­rai­lus­taan. Saa­pues­san­ne ho­tel­liim­me koi­ran kans­sa teitä odot­taa ter­ve­tu­liais­kas­si, josta löy­tyy mm. pu­ru­lui­ta, kak­ka­pus­se­ja sekä tie­to­pa­ket­ti paik­ka­kun­nan lä­him­mis­tä koi­ra­puis­tois­ta ja eläin­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta. Tas­su­pyyh­keen ja ruo­ka­ku­pin saat tar­vit­taes­sa lai­naan vas­taa­no­tos­tam­me.

Ho­tel­lis­sam­me on saa­ta­vil­la ra­joi­tet­tu määrä lem­mik­ki­huo­nei­ta stan­dard- ja su­pe­rior luo­kan huo­neis­sa. Lem­mik­ki­huo­ne­li­sä on 15 € / vrk.

Myös loma-asun­toi­him­me lem­mi­kit ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta. Loma-asun­nois­sam­me lem­mik­ki­ve­loi­tus on 40 € / vii­py­mä.

Il­moi­tat­han mu­ka­na­si reis­saa­vas­ta lem­mi­kis­tä meil­le en­nak­koon säh­kö­pos­til­la tai pu­he­li­mit­se, jotta voim­me val­mis­tel­la huo­neen Teitä var­ten.

S-Card-kanta-asiak­kaa­nam­me lem­mik­ki­si ma­joit­tuu mu­ka­na­si ve­loi­tuk­set­ta (ma­joit­tues­sa­si S-Card-etui­hin oi­keut­ta­val­la hin­nal­la, pois lu­kien S-Card pal­kin­to­yöt). S-Card on hen­ki­lö­koh­tai­nen työ­mat­kus­ta­jan kanta-asia­kas­kort­ti, jonka voit ti­la­ta osoit­tees­ta www.​scard.​fi