Yritys- ja ympäristövastuu sekä turvallisuus

Yritys- ja ympäristövastuu sekä turvallisuus

 Yritys- ja ympäristövastuu sekä turvallisuus
Yritys- ja ympäristövastuu sekä turvallisuus

Yritys- ja ympäristövastuu sekä turvallisuus

Vastuullisuus S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupassa

Vettä ja energiaa kulutetaan vähemmän
 
Kaikki S-ryhmän hotellit ovat mukana Mara ry:n energiatehokkuussopimuksessa, joka velvoittaa tehostamaan energian käyttöä yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Radisson Blu Seasidessa tasattiin vesijohtoveden painetta vuonna 2008. Vedenkulutus väheni reilusti, säästöä kertyi noin 20 000 euroa, eikä paineen muutos vaikuttanut asiakastyytyväisyyteen. Kokemukset kannustavat samaan käytäntöön myös muissa S-ryhmän hotelleissa.
 
Syntyvän jätteen määrää minimoidaan
 
S-ryhmän ravintoloissa laaditaan ruokien reseptit tarkkaan. Näin optimoidaan hankintojen määrä ja hukkaan menevän ruoan määrä pienenee. Suunnitelmallisuus, annospakkausten oikeat koot, raaka-aineiden tehokas käsittely ja menekin onnistunut ennustaminen ovatkin johtaneet ruokahävikin huomattavaan vähentymiseen. S-ryhmän hotelleissa jätteet lajitellaan noin kymmeneen eri jakeeseen, tavoitteena minimoida kaatopaikalle päätyvää jätettä. Radisson Blu -hotellien hygieniatuotteiden tyhjät pullot kierrätetään energiajakeena, ja kuluneiden pyyhkeiden materiaali käytetään uusien siivousliinojen valmistamiseen.
 
Tehokkuus vähentää kuljetuksia
 
S-ryhmän MaRa-toimiala on keskittänyt lähes kaikki ruoka- ja juomatilauksensa hankintayhtiö Meira Novalle. Tavaravirtojen keskittäminen on mahdollistanut tilaustehokkuuden, joka on erinomainen verrattuna HoReCa-alan yleiseen tasoon jopa Euroopan mittakaavassa. Keskittäminen on vähentänyt kuljetusten määrää merkittävästi.
 
Ruoka on maistuvaa ja terveellistä
 
Maku, puhtaat raaka-aineet ja terveellisyys huomioidaan kaikkien S-ryhmän ravintoloiden ja hotellien tarjonnassa. Rosson listoille on lisätty runsaskuituisia tuotteita, Radisson Blu Hotellien Smart-ruoassa on terveyttä edistäviä raaka-aineita ja Super Breakfast -aamiainen tarjoaa majoittuville luomutuotteita. Myös sesongin tuotteita ja lähiseudun tuottajien tarjontaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Reilun kaupan viiniä myydään lähes 200 000 pulloa vuodessa ja Reilun kaupan kahvi ja tee kuuluvat monen S-ryhmän ravintolan ja kahvilan perustarjontaan.

 

Turvallisuus S-ryhmän hotelleissa

 Turvallisuusajattelu, riskien hallinta ja toimintavarmuutta lisäävät toimenpiteet ovat S-ryhmän hotelli- ja ravintolaliiketoiminnassa osa johtamista, liiketoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Hotelleissa noudatetaan lainsäädännön turvallisuustoiminnalle asettamia vaatimuksia, sekä suoritetaan laadukasta omaehtoista turvallisuustoimintaa.

 Hotellien henkilöstö perehdytetään, koulutetaan ja ohjataan tuntemaan työhönsä liittyvät turvallisuusmenettelyt sekä toiminta mahdollisissa uhkatilanteissa asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Hotellissa on jokaisessa työvuorossa paikalla S-ryhmän Turvapassin suorittaneita henkilöitä. Turvapassi osoittaa henkilön hallitsevan tarvittavan ensiapu- ja alkusammutusvalmiuden sekä hotellin turvallisuusriskien ennaltaehkäisyn.

 Jokaisessa hotellissa on turvallisuusvastaava, jonka tehtävänä on tukea hotellin johtoa ja esimiehiä turvallisuusvaatimuksien mukaisen tason toteuttamisessa ja ylläpitämisessä. Turvallisuusvastaavat ja hotellijohtajat antavat asiakkaille tarvittaessa hotellikohtaisesti lisätietoa turvallisuustoiminnasta.

 Asiakkaiden ja toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi hotelleissa on ympäri vuorokauden poikkeustilanteissa toiminnan hallitseva vastaanottohenkilöstö. Hotellissa on käytössä turvallisuuspalvelu, jolloin hätätilanteissa saadaan tarvittaessa erityiskoulutettua turvallisuushenkilöstöä paikalle. Hotelleissa varmistetaan kulunvalvonnan avulla, että rakennuksessa ei liiku asiattomia. Hotellien pääsisäänkäyntiovet lukitaan ja henkilöliikennettä valvotaan ravintoloiden sulkeutumisen jälkeen asiakkaiden turvallisuuden edistämiseksi.

 Hotellin poistumistiet ovat aina esteettömät ja merkitty, hotellin poistumistie- ja turvavalaistus on toimintakunnossa sekä poistumistieovet
 avattavissa. Poikkeustilanteista tiedotetaan asiakkaita henkilökunnan toimesta. Yleiset hätänumerot, alkusammutuskalusto, poistumistiet ja hotellikohtainen turvallisuusohjeistus ovat helposti asiakkaiden nähtävillä hotellihuoneessa. Hotellin hälytys- ja kuulutusjärjestelmät
 testataan vuosittain.

 Hotelleissa on käytössä automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jonka avulla voidaan kohdentaa vahinkopaikka ja näin taata nopea apu asiakkaalle poikkeustilanteessa. Jokaisessa hotellihuoneessa on paloilmaisin, joka on varustettu äänihälytyksellä. Tarvittaessa paloturvallisuutta
 varmistetaan automaattisilla sammutusjärjestelmillä.

 Hotellihuoneissa on kiinnitetty huomiota asiakkaiden käytössä olevien vuodevaatteiden, sisustusmateriaalien sekä kalusteiden turvallisuuteen
 palosuojaamalla materiaalit. Hotellilla on tarjota asiakkaille allergiahuoneita. Hotellihuoneiden sähkölaitteet ovat turvallisuustarkastettuja
 (CE-merkittyjä).

 Hotelleissa tarjottavien elintarvikkeiden turvallisuus varmistetaan osaavan henkilökunnan toimesta.

 Asiakkaiden yksityisyyden suoja turvataan. Hotellit noudattavat lainsäädännön asettamia vaatimuksia asiakkaiden henkilötietojen käsittelemisessä ja säilyttämisessä.

 Hotellit tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden arvo-omaisuuden turvalliseen säilyttämiseen, sekä luovat turvalliset puitteet ajoneuvojen
 pysäköinnille ja matkatavaroiden säilyttämiselle. Tämän toteuttamiseksi hotellissa on kameravalvontajärjestelmä, tallelokerot,
 takalukittava hotellihuoneen ovi, ovisilmä sekä/tai turvaketju.

 Lakisääteisen ja omaehtoisen turvallisuustoiminnan tason varmistamiseksi S-ryhmällä on mallinnettu turvallisuuden omavalvontaja
 auditointijärjestelmä, joka sisältää itse toteutettavan turvallisuustason arvioinnin sekä vakuutusyhtiön sekä pelastusviranomaisten
 tarkastukset hotelleissa määritellyin ajanjaksoin. Kriisitilanteiden varalta hotelleissa on käytössä mallinnettu ja harjoiteltu johtamismalli
 sisältäen kriisi-tilanneviestinnän.