Etusivu

Hae varaus

Kotimaiset matkanjärjestät

Matkailu- ja ravitsemiskaupan kotimaiset matkanjärjestäjät

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK

postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ

Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Y-tunnus: 0116323-1

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot

tietosuoja.mara@sok.fi

4. Rekisterin nimi

Matkailu- ja ravitsemiskaupan Kotimaiset matkanjärjestäjät

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Rekisteriin kerätään ja sen puitteissa käsitellään henkilötietoa seuraaviin tarkoituksiin
  • Kotimaiset matkanjärjestäjät -jäsenrekisterin ylläpito
  • Kotimaiset matkanjärjestäjiin kuuluvan yhteyshenkilön tunnistaminen
  • Jäsenyyteen liittyvä asiakasviestintä, asiakkaan kontaktointi
  • Markkinointiviestintä
  • Häiriötilanteista tiedottaminen

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Oikeutettu etu lähtee matkanjärjestäjän tarpeista ja halusta; matkanjärjestäjä haluaa olla osa Kotimaisia matkanjärjestäjiä saadakseen jäsenyrityksille tarjottavat edut.

Henkilötietoja tarvitaan yhteydenpitoon matkanjärjestäjän kanssa. Saadakseen tietoja tarjottavista eduista, pitää tiedossa olla yhteyshenkilön tiedot. Ilman näitä tietoja emme voi tiedottaa matkanjärjestäjälle rahanarvoisista eduista.

8. Käsiteltävät henkilötiedot

Matkanjärjestäjän yhteyshenkilön (henkilöiden) osalta: sukunimi, etunimet, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja markkinointilupa.

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yhteystiedot, markkinointisuostumus tai –kielto.

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Kerättävät tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä henkilöiltä.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin, Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Kotimaiset matkanjärjestäjät -jäsenyyteen liittyvä henkilötieto säilytetään jäsenyyden ajan. Tieto voidaan poistaa henkilön niin toivoessa.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot tai korjata niitä täyttämällä tietopyyntölomakkeen S-ryhmän asiakaspalvelupisteessä, jossa pyynnön esittäjän henkilöllisyys todennetaan. Muutokset esimerkiksi Kotimaiset matkanjärjestäjät -jäsenyyteen voi myös tehdä lähettämällä viestin leisure@sok.fi –osoitteeseen, jossa hoidetaan klubiin liittyviä asioita.

Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan vastustaa kaupallista viestintää lähettämällä viestin leisure@sok.fi –osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus itseään koskevien tietojen poistamiseen ja esimerkiksi vaihtaa matkanjärjestäjän yhteystietoja lähettämällä viestin leisure@sok.fi –osoitteeseen.

15. Suostumuksen peruuttaminen

Sähköisen markkinointiviestinnän suostumuksen peruuttaminen tehdään leisure@sok.fi osoitteeseen.

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Kotimaisiin matkanjärjestäjiin kuuluminen edellyttää matkanjärjestäjän yhteyshenkilön määrittämistä sekä tietoja, yritystä ei voi perustaa Kotimaisiin matkanjärjestäjiin ilman näitä tietoja.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Profilointia käytetään markkinointiviestinnän kohdentamiseen esimerkiksi niin, että viesti lähetetään matkanjärjestäjän yhteyshenkilön ilmoittamaan sähköpostiin, markkinointiluvan sen salliessa.

Profiloinnista ei aiheudu rekisteröidylle oikeudellista vaikutusta

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tulosta tietopyyntölomake »