Hae varaus

S-CARD-KANTA-ASIAKASOHJELMAN EHDOT

S-Card on työmatkustajan kanta-asiakaskortti. Jäsenmaksu on 25 €/12 kuukautta. Liittyminen edellyttää 18v. ikää. Mikäli keräät ja hyödynnät etuja sekä työ- että yksityismatkoilla, olet velvollinen itse sopimaan kortin ja sen etujen käytöstä työnantajasi kanssa. Lisätietoja osoitteessa www.​vero.​fi.1.​Yleiset S-Card-jäsenyyttä koskevat ehdot

1.1. S-Card-jäsenyys merkitsee sopimussuhdetta SOK Matkailukaupan ketjuohjauksen/S-Card Asiakaspalvelun (jäljempänä ”S-Card”) ja S-Card-jäsenen (jäljempänä ”S-Card-jäsen”) välillä. S-Card-jäsenyyttä ja jäsenkorttia tai muuta jäsentunnistetta ei voida myöntää yritykselle.

1.2. Nämä ehdot korvaavat kaikki aiemmat S-Card-kanta-asiakasohjelman ehdot ja niitä sovelletaan kaikkiin S-Card-jäseniin.

1.3. S-Card-jäsenyys ja S-Card-jäsenkortti tai muu jäsentunniste ovat henkilökohtaisia.

1.4. Jos S-Card-jäsenkortti tai muu jäsentunniste katoaa tai S-Card-jäsenen yhteystiedot muuttuvat, tulee S-Card-jäsenen ottaa välittömästi henkilökohtaisesti yhteyttä S-Card Asiakaspalveluun. S-Card ei vastaa S-Card-jäsenen kadonneen S-Card-jäsenkortin tai muun jäsentunnisteen ja puutteellisista yhteystiedoista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

1.5. S-Card-kanta-asiakasohjelma on voimassa toistaiseksi ja S-Card pidättää itsellään oikeuden lopettaa S-Card-kanta-asiakasohjelman ilmoittamalla siitä S-Card-jäsenelle vähintään kuusi kuukautta etukäteen.

1.6. S-Card pidättää itsellään oikeuden muuttaa S-Card-kanta-asiakasohjelman ehtoja ja ilmoittaa tästä S-Card-jäsenelle joko verkkosivuilla, sähköpostitse tai kirjeellä postitse viimeistään yhtä kuukautta ennen muutoksen astumista voimaan.

1.7. S-Card pidättää itsellään oikeuden peruuttaa S-Card-jäsenyyden S-Card-kanta-asiakasohjelmassa, mikäli S-Card-jäsenyyttä on käytetty väärin tai toimittu näiden ehtojen vastaisesti. S-Card-jäsenyyden peruuttamiseen voi liittyä myös S-Card-etujen menetys. S-Card-jäsen voi lopettaa jäsenyytensä koska tahansa ilmoittamalla siitä S-Card Asiakaspalveluun. Maksettua S-Card-jäsenyyden vuosimaksua ei palauteta.

1.8. Jos S-Card-jäsen käyttää työnsä yhteydessä ansaitsemiaan etuja yksityisiin tarkoituksiin, tällainen käyttö saattaa olla veronalainen etu. S-Card ei vastaa S-Card-jäsenelle mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista.

1.9 S-Card-jäsenyyttä ei voi käyttää samanaikaisesti muiden kanta-asiakaskorttien kanssa.

1.10 Uudella S-Card-jäsenellä on mahdollisuus lopettaa S-Card-jäsenyys veloituksetta ja ilman jäsenyydestä aiheutuvia kuluja 14 vrk sisällä jäseneksi liittymisestä, mikäli korttitilaus on tehty verkkosivujen kautta. Sopimuksen purkamisen edellytyksenä on, ettei mahdollisesti kertyneitä S-Card-etuja tai tarjouksia ole käytetty.

2.​Yleiset jäsenyyttä koskevat määräykset

2.1. S-Card-etujen ja S-pisteiden ansaitseminen edellyttää, että majoittuessa S-ryhmän tai S-Card-yhteistyökumppanin hotelleissa S-Card-jäsenkortti tai muu jäsentunniste esitetään hotellin vastaanotossa sisäänkirjautumisen yhteydessä. Ravintola- ja kokouspalveluiden osalta S-Card-jäsenkortti tai muu jäsentunniste tulee esittää maksun yhteydessä. Etuja voi ansaita siitä päivästä lähtien, kun S-Card-jäsen on liittynyt S-Card-kanta-asiakasohjelmaan ja kun jäsenkausi on voimassa.

2.2. Majoitus S-ryhmän hotellissa sisältää S-Card palveluedut, kun yöpyminen tapahtuu päivän hinnalla tai yrityssopimushinnalla. Majoitushinnoissa saattaa olla rajoitteita ja kaikista huonehinnoista ei ansaitse S-Card palveluetuja tai S-pisteitä. Kun kaksi S-Card-jäsentä jakavat kahden hengen huoneen ja maksavat kahden hengen huoneen hinnan, molemmat ovat oikeutettuja saamaan S-Card-palveluedut.

S-Card-palveluetuihin sisältyvät:

  • Ateriaetu, joka on käytettävissä 6 kk ajan edun myöntämispäivästä alkaen. Suomessa myönnetty ateriaetu on käytettävissä suoraan S-Card-jäsenkortilta tai muuta jäsentunnistetta käyttäen Suomessa S-Cardin piiriin kuuluvissa toimipaikoissa. Tallinnan Sokos Hotelleissa on käytössä oma, ainoastaan paikallisesti käytettävä ateriaetuseteli. Ateriaedun voi käyttää ainoastaan ruoka- ja juomaostojen maksamiseen. Sisäänkirjautumisen yhteydessä ateriaedut myönnetään koko oleskelun ajalta siten, että ateriaetuja kirjautuu käytettäväksi yksi kappale / vuorokausi. Ateriaedulla maksetut ostot eivät kerrytä S-pisteitä, eikä sillä voi maksaa S-ryhmän asiakasomistajahintaisia tuotteita. Ateriaedut käytetään aina kappalemääräisinä, eikä mahdollista käyttämättä jäänyttä osuutta hyvitetä S-Card-jäsenelle.
  • Iltapäivälehti veloituksetta.
  • Perhe-etu, jolla samassa taloudessa asuva perheenjäsen ja/tai lemmikkieläin majoittuu yhdessä S-Card-jäsenen kanssa veloituksetta samassa kahden hengen huoneessa. Perhe-edun voi hyödyntää tekemällä varauksen hotellin myyntipalveluun kautta tai suoraan hotelliin. Matkatoimistojen ja muiden kolmansien osapuolten kautta tehtyjen varausten perhe-edun toteutumista ei voida taata.
  • Vaihtuvia hotellikohtaisia etuja, jotka voivat olla erikoishintaisia tuotteita tai palveluita. Hotellikohtaiset edut voivat edellyttää majoittumista. S-Card palkintoyöt eivät sisällä majoitusta edellyttäviä hotellikohtaisia etuja.

2.3. S-Card-jäsenkortilla tai muulla jäsentunnisteella S-Card-jäsen saa S-pisteitä S-Card-ostoista. S-Card-ostoja kertyy S-Cardin piiriin kuuluvissa toimipaikoissa tehdyistä majoitus-, ravintola- ja kokousostoista, mutta enintään 3400 euron osalta per tapahtuma. Mikäli laskun loppusumma on suurempi, tästä osuudesta ei kirjata S-Card-ostotapahtumaa. S-Card-ostotapahtumaa ei kerry alkoholi- eikä tupakkatuotteista, S-ryhmän ulkopuolisen palveluntarjoajan tuotteista tai palveluista esim. oheisohjelmista, S-Card-jäsenmaksusta eikä ateriaedulla maksetuista tuotteista. S-Card-ostotapahtumia ei myöskään kerry ABC-ravintoloista. Kolmannen osapuolen kautta varatuissa majoitushinnoissa ja erikoishinnoissa on rajoitteita S-Card-etujen ja ostotapahtumien kirjautumiseen.

S-Card-ostotapahtuman kirjaaminen ja S-Pisteiden kerryttäminen edellyttää, että olet henkilökohtaisesti toimipaikassamme maksamassa tai hyväksymässä laskun. Jos S-pisteitä on annettu virheellisesti, S-Card voi peruuttaa ne jälkikäteen.

S-pisteitä kertyy seuraavan pistetaulukon mukaisesti:

S-Card-ostoja voimassa olevan jäsenkauden aikana: S-pisteitä S-Card-ostojen summasta

0-1700 € 2 %
1701-3600 € 4 %
3601-7200 € 6 %
7201 € -> 8 %

S-pisteet maksetaan jäsenkortille joka kuukauden 3.päivä edellisen kuukauden aikana S-Card-asiakkaana tehdyistä/ /kirjatuista S-Card-ostotapahtumista. S-pisteet ovat voimassa 12 kuukautta maksupäivästä ja ne käyvät maksuvälineenä S-Cardin piiriin kuuluvissa toimipaikoissa pois lukien ABC-asemat. ABC-asemilla tehdyt ostot eivät kerrytä S-pisteitä eikä S-pisteitä voi myöskään käyttää ABC-asemilla maksuvälineenä. Kortin voimassaolokauden jatkuessa 12 kuukauden jälkeen, ostot siirtyvät ostohistoriaan ja korttikausi alkaa alusta, jolloin S-pisteiden kertyminen alkaa jälleen kahdesta prosentista.

Lisätietoa S-pisteiden käyttämisestä saat verkkosivuilta.

2.4. S-Card-edut ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi yhdistää toisen S-Card-jäsenkortin tai muun jäsentunnisteen etuihin, eikä siirtää toiselle S-Card-jäsenkortille tai muulle jäsentunnisteelle. S-Card-jäsenyyden ollessa Yritys S-Card-sopimuksen piirissä on pääjäsenkortilta tai muulta pääjäsentunnisteelta mahdollista siirtää S-pisteitä käytettäväksi rinnakkaisjäsenkortille tai muulle rinnakkaisjäsentunnisteelle.

2.5. Puuttuvien S-Card-etujen tai S-pisteitä osalta S-Card-jäsenen tulee olla yhteydessä toimipaikkaan, josta edut tai S-pisteet ovat jääneet puuttumaan. Puuttuviin S-Card-etuihin ja S-pisteisiin sovelletaan normaaleja voimassaoloaikoja, eikä S-Card vastaa mistään S-Card-etujen tai S-pisteiden kirjautumatta jäämisestä aiheutuvista menetyksistä. Virheellisesti kirjautuneita tai puuttuvia etuja on mahdollista korjata takautuvasti 12 kuukauden ajalta.

2.6. S-Card-jäsenen käytössä on verkkopalvelu, josta on mahdollista tarkistaa käytettävissä olevien S-Card-etujen määrä. Palveluun kirjautuminen tapahtuu verkkosivulta. S-Card-etujen määrä on mahdollista tarkistaa myös S-Card Asiakaspalvelusta tai S-ryhmän hotellin vastaanotossa.

2.7. S-Card-etujen voimassaoloaikaa ei voi muuttaa tai pidentää. Käyttämättömänä vanhentuneet edut poistuvat S-Card-jäsenen kortilta voimassaoloajan umpeuduttua eikä etuja ole mahdollista palauttaa käytettäväksi.


3. S-Card-jäsenyystasot

3.1. S-Card-jäseneksi liityttäessä saa uusi S-Card-jäsen käyttöönsä perustason S-Card-jäsenkortin tai muun jäsentunnisteen maksamalla voimassaolevan hinnaston mukaisen S-Card-jäsenyyden vuosimaksun.

3.2. Jäsenyystaso päivittyy automaattisesti Premium-tasolle, kun S-Card-jäsenelle on kirjautunut S-Card-ostotapahtumia vähintään 7000 € arvosta tai 30 majoitusvuorokautta 12 kk korttikauden aikana. Jäsenyystasoa ei päivitetä hotellivierailun aikana ja jäsenyystason päivitys voi kestää viikon ostorajojen täyttymisestä.

Jäsenyystason päivittymisen jälkeen toimitetaan S-Card-jäsenelle S-Card Premium-jäsenkortti tai muu Premium jäsentunniste. Mikäli S-Card-ostotapahtumat ylittävät vaadittavan tason kesken 12kk korttikauden, toimitetaan ensin korvaava S-Card Premium-jäsenkortti tai muu Premium jäsentunniste loppukaudelle. Korvaavan jäsenkortin tai muun jäsentunnisteen voimassaoloajan päätyttyä S-Card-jäsenelle toimitetaan vuosimaksuton Premium S-Card-jäsenkortti tai muu Premium jäsentunniste seuraavalle korttikaudelle (12kk). Kokonaisen Premium-korttikauden jälkeen S-Card-jäsenelle toimitetaan uusi maksullinen perustason S-Card-jäsenkortti tai muu jäsentunniste, jollei hänen korttikauden S-Card-ostonsa täytä Premium-jäsenyystason osto- tai majoitusvuorokausirajoja.

3.3. S-Card Premium-jäsen saa S-Card-etujen lisäksi seuraavat Premium-lisäedut käyttöönsä:

  • Vuosimaksuton S-Card-jäsenyys (12 kk)
  • Premium lisäedut, jotka ovat vaihtelevia hotellikohtaisia etuja
  • Ensisijainen saatavuus S-pisteillä maksettavaan palkintoyöhön
  • Lisäpalveluetuna huoneluokan korotus saatavuuden mukaan sisäänkirjautumisen yhteydessä


4. Henkilötietojen käsittely

4.1. S-Card-jäsen hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että S-Card rekisteröi ja käsittelee S-Card-jäseneen liittyviä henkilötietoja ja ostotapahtumia lainsäädännön sekä näiden ehtojen mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan ainoastaan S-Card-jäsenyyden, S-Card-etujen ja S-pisteiden hallinnointia, asiakaspalvelua ja markkinointia varten joko yksin tai yhdessä S-Card yhteistyökumppanien kanssa. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta S-ryhmän ulkopuolisille yrityksille muuten kuin S-Card-kanta-asiakasohjelman mukaisten palvelujen tuottamista varten.

4.2 S-Card-jäsen voi kieltää suoramarkkinoinnin S-Card-jäsenien verkkopalvelussa tai ilmoittamalla siitä S-Card Asiakaspalveluun.

S-Card-kanta-asiakasohjelmaa koskeviin tiedusteluihin vastaa S-Card Asiakaspalvelu, arkisin klo 9–16 puh. 0107682777.

S-Card ei vastaa mahdollisista painovirheistä ja pidättää oikeuden muutoksiin S-Card-kanta-asiakasohjelman ehdoissa.

S-Card-kanta-asiakasohjelman tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä »