Hae varaus

Sokos Hotels -etu Howdenin PLUS Asiakaseturyhmien jäsenille

Silloin, kun oma koti on vahingon vuoksi asumiskelvoton, asumisen keskeytymisen kuluja on mahdollista kattaa vakuutuksilla. Howdenin Asumisplus-ryhmään kuuluvilla kiinteistöillä on voimassa vakuutus, joka sisältää myös asumisen keskeytymisen haittakorvauksen.

Va­hin­goil­la ei ole ta­pa­na tulla kello kau­las­sa, jol­loin si­jai­sa­sun­non tar­ve­kin tulee yleen­sä yl­lät­täen.

Ha­luam­me aut­taa How­de­nin asia­kas­e­tu­ryh­mien jä­se­niä hädän het­kel­lä ja tar­joam­me alen­nus­ta ma­joi­tuk­ses­ta Sokos Ho­tel­leis­sa sekä Ra­dis­son Blu ja Ra­dis­son RED -ho­tel­leis­sa ym­pä­ri Suo­men.

Etu: –9 % Päivän hinnasta

Ori­gi­nal Sokos Hotel Tripla, Hel­sin­ki: –11 % päi­vän hin­nas­ta

Etu voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Va­rauk­set www.​sokoshotels.​fi tai www.​rad​isso​nhot​els.​com. Va­raus­ta teh­des­sä­si näet lo­pul­li­sen hin­nan jo va­raus­vai­hees­sa.

Tar­jot­tua kump­pa­nie­tua voi­vat hyö­dyn­tää How­de­nin kaik­kien asia­kas­e­tu­ryh­mien jä­se­net.

Näin varaat:

Sokoshotels.fi: Tee varaus yritystunnuksella 105458147. Täytä varaukseen tarvittavat tiedot, varausvahvistuksen saat sähköpostiisi. Huomaathan, että lisätuotteita ei voi varata saman päivän varauksille, kysy tällöin lisäpalveluita hotellista.

Radissonhotels.com: Tee varaus yritystunnuksella 131894. Täytä varaukseen tarvittavat tiedot, varausvahvistuksen saat sähköpostiisi.

Voit maksaa varauksen huonevarauksen yhteydessä tai paikan päällä hotellissa. Kuluton peruutus tulopäivään klo 18 mennessä.