Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Vastuullisuus

content-page-hero-image

Olemme sitoutuneet huomioimaan vastuullisuuden toiminnassamme. Osoituksena tästä Original Sokos Hotel Royal on saanut Green Key -sertifikaatin sekä Sustainable Travel Finland -merkin.

Green Key - sertifikaatti ja Sustainable Travel Finland(STF)- ympäristömerkki ovat tae siitä, että hotelli tulee toiminnallaan tukemaan kestävää matkailua ja on sitoutunut kehittämään toimintaansaa ympäristön hyväksi myös tulevaisuudessa.

Green Key - sertifikaatti ja STF - merkin saaneet hotellit ja muut majoituskohteet ovat sitoutuneet huomioimaan toiminnassaan ympäristön hyvinvoinnin. Näiden kohteiden päivittäiseen ympäristötyöhön kuuluu mm. säästeliäs energian- ja vedenkulutus, jätteiden vähentäminen ja kierrätys, lähi-, kasvis- ja luomutuotteiden tarjoaminen, ympäristömerkittyjen pesu- ja puhdistusaineiden sekä paperien käyttö ja asiakkaiden ekologisen liikkumisen mahdollistaminen.

Tarjoamme luomu- ja lähiruokaa

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys näkyy meil­lä va­li­koi­ma­na lä­hi­ruo­kaa, luo­mu­ruo­kaa ja kau­den kas­vis­ruo­kaa, joita pyrimme tarjoamaan kaikissa hotelleissamme. Ha­luam­me tehdä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­set va­lin­nat si­nul­le hel­pok­si - myös ruoan suh­teen - ja sa­mal­la tar­jo­ta upei­ta ma­kue­lä­myk­siä.

Valitsemme ekologisia tuotteita
Käy­täm­me huo­ne­sii­vouk­ses­sa ym­pä­ris­tö­mer­kit­ty­jä pe­suai­nei­ta sekä työ­me­ne­tel­miä, jois­sa käy­täm­me vettä ja ke­mi­kaa­le­ja puh­taa­na­pi­don var­mis­taen, mutta ym­pä­ris­töä sääs­täen. Ha­luam­me, että ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sen ma­joi­tuk­sen va­lit­se­mi­nen on si­nul­le help­poa ja vie­rai­lusi mu­ka­va.

Toimimme energiaa säästäen
Sääs­täm­me ener­gi­aa käyt­tä­mäl­lä led-va­lo­ja, ener­gian­sääs­tö­lamp­pu­ja, liik­keen­tun­nis­tus­ta ja ajas­tus­ta va­lai­si­mis­sa. Kaikki käyttämämme sähköenergia on päästötöntä ja uusiutuvaa. Teem­me ener­gian­sääs­tön myös si­nul­le hel­pok­si.

Lajittelemme ja kierrätämme
La­jit­te­lem­me jät­teet te­hok­kaas­ti ja oh­jaam­me uu­del­leen­käyt­töön ja kier­rä­tyk­seen sinne so­pi­vat jä­te­la­jit. Näin sääs­täm­me luon­toa. Tar­joam­me myös ho­tel­li­vie­rail­lem­me hel­pon tavan kier­rät­tää ja huo­leh­tia luon­nos­ta.

Säästämme vettä
Ha­luam­me tehdä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­set va­lin­nat myös si­nul­le hel­pok­si. Jät­tä­mäl­lä pyyh­keen kyl­py­huo­neen nau­lak­koon voit ker­toa meil­le, että käy­tät sitä toi­sen­kin päi­vän. Näin au­tam­me yh­des­sä luon­toa.

Suosimme ekologista liikkumista
Bussi, juna, metro ja pol­ku­pyö­rä ovat eko­lo­gi­sia ta­po­ja liik­kua. Ha­luam­me tehdä si­nul­le hel­pok­si va­li­ta näitä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä kul­ku­vä­li­nei­tä. Useissa hotelleissamme mahdollistamme sähköauton latauksen ja lainaamme polkupyöriä lähialueella liikkumiseen. Kysy lisää vas­taa­no­tos­tam­me, au­tam­me mie­lel­läm­me. Tu­tus­tu Green Key -oh­jel­maan tar­kem­min: green­key.fi

Sustainable Travel Finland -sertifikaatti on Visit Finlandin alainen kestävään kehitykseen ohjaava työkalu ja merkintä, joka kertoo siitä, että yritys pyrkii toiminnallaan toimimaan vastuullisesti jokaisella osa-alueellaan sekä kehittämään omaa toimintaansa entisestään vastuullisemmaksi. STF-Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden. Tutustu Sustainable Travel Finland -ohjelmaan tarkemmin tästä.


342 aurinkopaneelia, 18 maalämpökaivoa ja 260 älykästä hotellihuonetta. Vaasan Royal-hotelli on uudistettu energiatehokkuus edellä.
Vaasan keskustassa sijaitseva Osuuskauppa KPO:n hotelli Original Sokos Hotel Royal on uudistettu energiatehokkuuden edelläkävijähotelliksi. Paikallisten yritysten luomat innovatiiviset teknologiaratkaisut ja omat energianlähteet kalliolämmöstä aurinkovoimalaan siivittävät muutokseen.

Kokonaisvaltaista energiatehokkuutta
Uudistunut hotelli lämpenee uusiutuvalla energialla. Päälämmitysmuotona on kalliolämpö, jota varten hotellin kellariin on porattu 18 maalämpökaivoa.
Hukkalämpö hyödynnetään jatkossa hotellissa maksimaalisesti. Keittiöiden kylmälaitteiden hukkalämpö ja jäteveden lämmön talteenottojärjestelmän tuottama lämpö hyödynnetään kiinteistön lämmitykseen lämpöpumpun avulla. Kesäaikana hukkalämpö ladataan parkkihallin alla olevaan porakaivokenttään talven lämmityskautta varten.

Älykkäät hotellihuoneet
Royal Vaasan hotellihuoneet toimivat jatkossa varausjärjestelmään integroidulla automaatiolla. Automaation avulla hotellissa tiedetään, milloin vieras on tulossa huoneeseen. Tietyt laitteet saavat virransyötön 1–2 tuntia etukäteen, jolloin ilmanvaihto ja lämmitys tehostuvat. Kun vieras astuu huoneeseen, valot syttyvät.

”Energiansäästö saadaan tällä tekniikalla maksimaaliseksi. Näin mittavaa, älykästä taloautomaatiojärjestelmää ei mistään muusta suomalaisesta hotellista vielä löydy – eikä oikeastaan muualta kuin ABB:n Vaasan Strömberg Parkin KT-rakennuksesta”, kertoo ABB Vaasan aluemyyntipäällikkö Oskar Järnefelt. ”Järjestelmä kerää myös paljon tietoa esimerkiksi lämpötiloista ja hiilidioksidipitoisuudesta. Analysoimalla tätä tietoa voidaan jatkokehittää energiansäästötoimia hotellissa”, Järnefelt jatkaa.

Myös talotekniikan yritys ARE:n toteuttamalla sähköuudistuksella, 4500 led-valaisimella ja valaistusohjausjärjestelmällä saadaan jatkossa aikaan suuria energiasäästöjä niilläkin. Liike- ja infrapunatunnistimilla vältetään jatkuva valaistus hotellihuoneissa, hotellin julkisissa tiloissa ja parkkihallissa.

Laaja aurinkovoimala – iso osa paneeleista rakennuksen seinällä
Hotellin tornirakennuksen julkisivuun ja toisen kerroksen katolle on asennettu yhteensä 342 aurinkopaneelia. Näiden tuottamalla aurinkosähköllä katetaan 10 % rakennuksen tarvitsemasta sähköenergiasta, mikä tarkoittaa hotellille noin 12 000 euron säästöjä sähkölaskussa vuosittain.

”Royal Vaasan aurinkopaneelikenttä on meidän laajin yksittäiselle hotellille toteuttama projekti. Yleensä paneelit asennetaan katolle, joka tarkoittaa rajallista asennuspinta-alaa. Royal-hotellissa laitetaan myös seinä tuottamaan, eli merkittävä määrä aurinkopaneeleista sijoitetaan korkealle ulkoseinälle”, kertoo Solnetin aluejohtaja Toni Hyytinen.

”Myös palo- ja sähköturvallisuus on Original Sokos Hotel Royalin paneelioptimoidussa aurinkovoimalassa huomioitu, mikä on hotellille ensiarvoisen tärkeää. Paneelikentän jännitteen saa tarvittaessa turvalliselle tasolle”, Hyytinen jatkaa.