Hae varaus

hotel-logo

Lasten kanssa Vuokatissa

Perheloma Break Sokos Hotel Vuokatissa

Lasten kanssa Vuokatissa

Ter­ve­tu­loa per­he­lo­mal­le Break Sokos Hotel Vuo­kat­tiin. Vuo­kat­ti on oi­val­li­nen kohde las­ten kans­sa lo­mai­luun ja me tääl­lä ho­tel­lis­sa ha­luam­me pitää huol­ta siitä, että löy­dät­te juuri tei­dän per­heel­len­ne so­pi­vaa puhaa. An­nam­me mie­lel­läm­me vink­ke­jä las­ten kans­sa lo­mai­luun ja vastaanotosta saat hel­pos­ti va­rat­tua monia alu­een ak­ti­vi­tee­teis­tä, mm. kei­lai­lu-, Su­per­park- ja kyl­py­lä­li­put.

Leik­ki­huo­neem­me löy­tyy vas­taa­no­tos­ta ho­tel­lin pää­au­las­ta ja siel­lä on pien­tä puu­has­tel­ta­vaa sekä kir­ja­nurk­ka ja pe­le­jä per­heen pie­nim­pien päi­viä ilos­tut­ta­maan.

Vas­taan­ot­tom­me yh­tey­des­tä löy­ty­väs­tä Break Sho­pis­ta voit­te ostaa pien­tä pur­ta­vaa ja juo­ta­vaa huo­nee­seen. Sho­pin yh­tey­des­tä löy­tyy myös mikro las­ten ruo­kien läm­mi­tyk­seen.

Kä­ve­ly­mat­kan pääs­tä Vuo­kat­ti Spor­tin yh­tey­des­tä löy­tyy ul­ko­leik­ki­paik­ka sekä Vuo­kat­ti Aree­nan ui­ma­hal­li. Lähin pulk­ka­mä­ki on 500m pääs­sä ja las­ket­te­lu­rin­teil­le on noin ki­lo­met­rin ver­ran mat­kaa. Siel­tä löy­tyy lap­sil­le suun­nat­tu Hu­pi­la sekä kaksi mat­to­his­siä aloit­te­le­vil­le mä­ki­hir­muil­le.

Sil­loin täl­löin Onni Orava saat­taa pii­lou­tua jon­nek­kin ho­tel­liim­me. Saa­tat­te löy­tää huo­neen­ne pöy­däl­tä lapun, jossa vink­kaam­me mi­kä­li olem­me saa­neet vihiä, että Onni olisi vii­mek­si ha­vait­tu pii­lot­te­le­mas­ta juuri tei­dän huo­nees­tan­ne.