Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Aamiainen

content-page-hero-image

Van oi­kein hyvää huo­men­ta!

Run­sas Break-aa­miai­sem­me on ka­tet­tu­na, jotta pää­set­te aloit­ta­maan päi­vän tou­hut ener­gi­sel­lä ja iloi­sel­la mie­lel­lä. Aa­miais­pöy­däs­täm­me löy­tyy raik­kai­ta he­del­miä, rous­ku­via kas­vik­sia ja tuo­ret­ta lei­pää, unoh­ta­mat­ta ra­pe­aa pe­ko­nia ja suus­sa su­la­vaa mu­na­kok­ke­lia. Herk­kusuil­le tar­jol­la on voh­ve­lei­ta, juus­to­ja ja pik­ku­lei­piä, joil­la hem­mot­te­let kehoa ja miel­tä loma-aa­mui­na­si ja katat ener­gia­tar­peet pit­käl­le päi­vään.

Aamiainen tarjoillaan aamiaishuone Hellassa, hotellin 1. kerroksessa. Aamiaisen voi nauttia paikan päällä, hakea mukaan huoneeseen tai tilata aamiaispussin valmiiksi vastaanottoon mukaanotettavaksi. Aamiainen huoneeseen onnistuu lisämaksusta 14,50 €/hlö.

Toi­vo­tam­me myös ho­tel­lin ul­ko­puo­li­set asiak­kaat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si aa­miai­sel­le. Aamiaisen hinta S-Etukortilla 16 € /hlö (norm. 18 €). 4-12 vuo­ti­aat mak­sa­vat ikä­vuo­sien­sa mu­kai­ses­ti, 1 € / ikä­vuo­si.