Hae varaus

hotel-logo

Pysäköinti

Pysäköinti Original Sokos Hotel Arina, Oulu

Jos tulet au­tol­la, py­sä­köin­ti­vaih­toeh­to­ja kau­pun­gis­sa on!

Kivisydän

Kal­lio­park­ki Ki­vi­sy­dä­n on Oulun kaupungin maanalainen parkkihalli, jonne pää­see si­sään osoit­teis­ta: Hal­li­tus­ka­tu 1 ja Hal­li­tus­ka­tu 20. Parkkipaikat kivisydämessä ovat reilun kokoisia ja paikkoja on 900 kplta. Py­sä­köin­ti­ti­las­ta on kuusi eril­lis­tä his­siyh­teyt­tä, jois­ta mei­dän asiak­kai­den kan­nat­taa va­li­ta "Ro­tu­aa­rin aukio" tai "Kauppakeskus Valkea". Kulku sul­jet­tuun hal­liin toi­mii asiak­kaan saa­mal­la park­ki­li­pul­la. Suu­rin sal­lit­tu ajo­neu­von kor­keus on 2,6 m. ​Kivisydämen park­ki­mak­su mak­se­taan hal­lis­sa pai­kan pääl­lä jäl­ki­kä­teen tun­ti­pe­rus­tei­ses­ti. Ki­vi­sy­dä­men park­kia ei voi siis va­li­tet­ta­vas­ti mak­saa ho­tel­lil­la, tai lait­taa huo­ne­las­kul­le. Li­sä­tie­toa Ki­vi­sy­dä­mes­tä ja hin­nas­ton löydät täältä.

Autosaari

Voit myös pysäköidä py­sä­köin­ti­ta­lo Au­to­saa­reen, jonka osoi­te on Kaup­pu­rien­ka­tu 24. Hal­lin kor­keus on 2,0 met­riä. Au­to­saa­ren py­sä­köin­nin voit mak­saa suo­raan Au­to­saa­reen. Py­sä­köin­tiä ei voi va­li­tet­ta­vas­ti mak­saa ho­tel­liin tai lait­taa huo­ne­las­kul­le. Li­sä­tie­dot ja hin­nas­ton löydät täältä.

Hotellin parkkihalli

Ho­tel­lin pieni park­ki­hal­li si­jait­see ho­tel­lin ala­puo­lel­la, osoitteessa Isokatu 18. Hal­liin pää­set poh­joi­sen suun­nas­ta Iso­ka­tua pit­kin, Tuo­mio­kir­kol­ta kohti kes­kus­taa. (Jos ajat Iso­ka­tua ete­läs­tä päin, pää­dyt Kaup­pa­kes­kus Val­kean park­ki­hal­liin, joka ei ole yh­teis­työs­sä ho­tel­lin kans­sa mutta toki sin­ne­kin voi auton ajaa.) Park­ki­hal­lin vie­res­sä on Kaup­pa­kes­kus Val­kea. Kaup­pa­kes­kuk­sen la­si­sei­nä siin­tää­kin edes­sä­si, kun ajat kah­den ison kuk­ka­ruu­kun vä­lis­tä Iso­ka­tua (kä­ve­ly­ka­tu si­sään­ajon koh­dal­ta) pit­kin –sitä kohti siis. Pai­koi­tuk­sen hinta on 24 €/yö. Se mak­se­taan ho­tel­lin vas­taan­ot­toon. Hal­lin kor­keus on 1,9 - 2,0 met­riä ja siel­lä on 37 paik­kaa. (Huom! osa ahtaita eivätkä sovellu iso kokoisille autoille) Au­to­paik­ko­ja ei voi va­ra­ta en­nak­koon (poik­keuk­se­na in­va­paik­ka). Halli on mer­kit­ty Arina-kyl­til­lä sekä pu­na­val­koi­sel­la P-mer­kil­lä ja pie­nel­lä si­ni­sel­lä P-mer­kil­lä (katso kuvat yl­hääl­lä). Park­ki­hal­lin vie­res­sä on myös Ki­vi­sy­dän kal­lio­par­kin yksi his­si­mer­keis­tä -Ro­tu­aa­ri. Toi­vot­ta­vas­ti näil­lä maa­mer­keil­lä löy­dät­te pe­ril­le. Park­ki­hal­lin lä­hei­syy­des­sä on Frans&Ca­mil­le-ra­vin­to­la ja Puis­to­kah­vi­la Makia. Hal­lin ul­ko­puo­lel­la on sum­me­ri, mistä saat yh­tey­den vas­taan­ot­toon oven avaa­mi­sek­si. Halli on tal­vi­sin läm­min.

Latauspisteet

Ho­tel­lin omas­sa park­ki­hal­lis­sa on 14 ABC-peruslatauspistettä sähköautoille. Lataus maksetaan ABC-mobiiilisovelluksella.

Lisätietoja löydät täältä. Latauspisteet täytetään saapumisjärjestyksessä ja ne ovat vapaasti kaikkien käytössä (myös ei-sähköautojen).