Hae varaus

hotel-logo

Merikeskus Vellamo

Merikeskus Vellamo Kotkassa

Tule ja koe omin silmin Vellamon mielenkiintoinen maailma ja yövy Kotkan Original Sokos Hotel Seurahuoneella.

Me­ri­kes­kus Vel­la­mo Kot­kan Kantasatamassa kät­kee si­sään­sä monta me­rellistä ja seu­dun ta­ri­noi­ta ker­to­vaa museo­näyt­te­lyä, va­rat­ta­via ti­lo­ja ko­kouk­siin ja juh­liin, ra­vin­to­lan ja museo­kau­pan. Ennen kaik­kea tie­toa ja te­ke­mis­tä jo­kai­sel­le vaikka koko päiväksi!

Suo­men me­ri­museon ja Ky­men­laak­son museon näyttelytarjontaan kuuluu merellistä ja Kymenlaakson historiaa, taidetta ja kulttuuriperintöä, laivoja ja veneitä. Kesäaikaan myös jäänmurtaja Tarmo (1907), majakkalaiva Kemi (1901) ja vartiolaiva Telkkä (1958) ovat avoinna yleisölle. Lue lisää täältä.

Merikeskus Vellamossa viihtyvät niin aikuiset kuin lapsetkin. Perheiden yhteinen tekeminen on huomioitu erityisesti lapsille ja perheille suunnatuissa näyttelyteemoissa sekä lukuisissa toimintapisteissä. . Niissä koskeminen ja kokeileminen on jopa suotavaa!

Museokauppa Plootun tuotannossa suositaan kestävää kehitystä, kierrätysmateriaaleja ja paikallisuutta. Vellamolle on myönnetty Green Key -sertifikaatti osoituksena vastuullisesta ja kestävästä toiminnasta.

Tule ja koe omin sil­min Vel­la­mon mie­len­kiin­toi­nen maa­il­ma ja vietä ren­tout­ta­va yö Ori­gi­nal Sokos Hotel Seu­ra­huo­neel­la.

www.​mer​ikes​kusv​ella​mo.​fi

1.1.-31.12.2024

Me­ri­kes­kus Vel­la­mo on sul­jet­tu maa­nan­tai­sin. Au­kio­loa­jat

Ke­säl­lä 3.6.–11.8.2024 Me­ri­kes­kus Vel­la­mo on myös maa­nan­tai­sin avoin­na.

ORIGINAL SOKOS HOTEL SEURAHUONE, KOTKA

S-Etukortilla jopa -25% päivän hinnasta

Voimassa 1.1.-31.12.2024

Hin­taan si­säl­tyy:

  • majoitus
  • aamiainen
  • asiakassauna

Näin va­raat:

Tee varaus sokoshotels.fi:ssä: Saat asiakasomistajan edun kirjautumalla S-käyttäjätililläsi verkkosivuillemme. Pääset kirjautumaan tai luomaan itsellesi tunnuksen sivun oikeasta ylälaidasta kohdasta Kirjaudu. Voit myös tehdä varauksen ilman kirjautumista Early Bird-tai Päivän hinnalla. Va­lit­se hinta sekä ha­lua­ma­si li­sä­tuot­teet ja pal­ve­lut. Vel­la­mon pää­sy­li­put löy­ty­vät li­sä­tuot­teis­ta, josta ne li­sä­tään va­rauk­sel­le. Alle 18-vuo­ti­aat lap­set pää­se­vät il­mai­sek­si Me­ri­kes­kus Vel­la­moon. Va­raus­vah­vis­tuk­sen saat säh­kö­pos­tii­si. Huo­maat­han, että li­sä­tuot­tei­ta ei voi va­ra­ta saman päi­vän va­rauk­sil­le, kysy täl­löin li­sä­pal­ve­lui­ta ho­tel­lis­ta.

Tie­dus­te­lut ja va­rauk­set:

Sokos Ho­tels Myyn­ti­pal­ve­lu, puh. 0300 870 000, ma-pe klo 8-18 tai suo­raan ho­tel­lis­ta, puh. 010 7821 000. Pu­he­lun hinta »

Asiakasomistajahinta on vapaa-ajan hinta S-ryh­män omis­ta­jil­le. Hinta vaih­te­lee päi­vän mu­kaan. Lip­pu­ja ra­joi­tet­tu määrä.