Hae varaus

hotel-logo

Lemmikit

Lemmikit Kotkan Seurahuoneella

Lemmikkihuonelisä 15 € / vrk

Lem­mik­ki­huo­ne­li­sä 15 € / vrk, S-Card jä­se­nil­le ve­loi­tuk­set­ta (ma­joit­tues­sa­si S-Card-etui­hin oi­keut­ta­val­la hin­nal­la, pois lu­kien S-Card pal­kin­to­yöt)

Olet­pa läh­dös­sä vii­kon­lop­pu­mat­kal­le, työ­mat­kal­le tai koi­ra­näyt­te­lyyn, lem­mik­kiys­tä­väl­li­siin Sokos Ho­tel­lei­hin koi­ra­si on yhtä ter­ve­tul­lut vie­ras kuin si­nä­kin. Best Friend ja Sokos Ho­tels -ketju huo­leh­tii siitä, että tei­dän mo­lem­pien mat­kas­ta tulee help­po, on­nis­tu­nut ja mu­ka­va.

Saa­pues­san­ne ho­tel­liin teitä odot­taa ter­ve­tu­liais­kas­si.

Jos olet S-Card-kanta-asia­kas, saat koi­ra­si ma­joi­tuk­sen ve­loi­tuk­set­ta (ma­joit­tues­sa­si S-Card-etui­hin oi­keut­ta­val­la hin­nal­la, pois lu­kien S-Card pal­kin­to­yöt). S-Card on hen­ki­lö­koh­tai­nen työ­mat­kus­ta­jan kanta-asia­kas­kort­ti, jonka voit ti­la­ta osoit­tees­ta www.scard.fi

Sokos Ho­tels -ketju ja Best Friend ovat luo­neet koi­ran kans­sa mat­kus­ta­vil­le mu­ka­vat olo­suh­teet ja il­ma­pii­rin, joka tekee reis­saa­mi­ses­ta en­tis­tä mut­kat­to­mam­paa. Il­moi­tat­han ho­tel­li­va­rauk­sen yh­tey­des­sä, että mu­ka­na­si mat­kus­taa koira. Koi­rien li­säk­si myös muut lem­mik­kie­läi­met ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta Sokos Ho­tel­lei­hin.