Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Akvaariotalo Maretarium

content-page-hero-image

Kalajuttuja Kotkan Maretariumissa

Näe silmästä silmään noin 60 suomalaista kalalajia. Kalojen lisäksi altaissa näet mm. rapuja ja kesäkaudella myös mm. sammakoita ja vesiliskoja. Majoitu mukavasti Kotkan Original Sokos Hotel Seurahuoneella.

Kot­kan Ma­re­ta­rium on suo­ma­lais­ten ka­lo­jen akvaa­rio­ta­lo.

Ma­re­ta­rium on kun­nia­no­soi­tus Suo­men ve­si­luon­nol­le. En­sim­mäis­tä ker­taa Suo­men ka­la­maa­il­man eri­koi­suu­det­kin ovat ylei­sön näh­tä­vil­lä. Ma­re­ta­riu­mis­sa voit nähdä yli 60 ko­ti­mais­ta ka­la­la­jia sil­mäs­tä sil­mään. Li­säk­si ke­sä­kau­del­la on näh­tä­vil­lä ve­siem­me pie­ne­läi­miä, mm. sam­ma­koi­ta, ve­si­li­ko­ja ja ran­ta­käär­mei­tä. Tal­via­jan ne ovat kyl­mä­hor­rok­ses­sa pii­los­sa ylei­söl­tä.

Akvaa­rion li­säk­si Ma­re­ta­riu­mis­sa on Me­ri­teat­te­ri, luon­to­ku­va­näyt­te­ly­jä, me­riai­hei­nen mat­ka­muis­to­myy­mä­lä, kah­vi­la Meri Cafe Kris­ti­na sekä toi­mis­to- ja luon­to­kou­lu­ti­lat.

Ma­re­ta­rium si­jait­see meren ran­nal­la Kot­kan Sa­po­kas­sa 700 m pääs­sä ho­tel­lis­ta.

www.​maretarium.​fi

Ma­re­ta­riu­min au­kio­loa­jat www.​maretarium.​fi

ORIGINAL SOKOS HOTEL SEURAHUONE, KOTKA

S-Etukortilla jopa –25% päivän hinnasta

Voimassa 1.1.-31.12.2024

Hin­taan si­säl­tyy:

  • majoitus
  • aamiainen
  • asiakassauna

Näin va­raat:

Tee varaus sokoshotels.fi:ssä: Kirjaudu verkkosivuillemme hyödyntääksesi S-Etukorttia. S-käyttäjätilille kirjautuminen tai uuden tunnuksen luominen tapahtuu sivun oikeasta ylälaidasta kohdasta Kirjaudu. Voit myös tehdä varauksen ilman kirjautumista Early Bird- tai Päivän hinnalla.Täytä va­rauk­seen tar­vit­ta­vat tie­dot. Saat nä­ky­viin saa­ta­vil­la ole­vat huo­ne­hin­nat. Va­lit­se hinta sekä ha­lua­ma­si li­sä­tuot­teet ja -pal­ve­lut, Ma­re­ta­riu­min pää­sy­li­put löy­ty­vät li­sä­tuot­teis­ta, josta ne li­sä­tään va­rauk­sel­le. Va­raus­vah­vis­tuk­sen saat säh­kö­pos­tii­si. Huo­maat­han, että li­sä­tuot­tei­ta ei voi va­ra­ta saman päi­vän va­rauk­sil­le, kysy täl­löin li­sä­pal­ve­lui­ta ho­tel­lis­ta.

Tie­dus­te­lut ja va­rauk­set:

Sokos Ho­tels Myyn­ti­pal­ve­lu, puh. 0300 870 000, ma-pe klo 8-18 tai suo­raan ho­tel­lis­ta, puh. 010 7821 000. Pu­he­lun hinta »

Asiakasomistajahinta on vapaa-ajan al­kaen-hinta S-ryh­män omis­ta­jil­le. Hinta vaih­te­lee päi­vän mu­kaan. Pa­ket­te­ja ra­joi­tet­tu määrä.