Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Pysäkönti

content-page-hero-image

Original Sokos Hotel Kaarlen parkkialueella on pysäköintipaikkoja n. 130 autolle.

Maksuttomien pysäköintipaikkojen lisäksi löytyy sähköautoille latauspisteitä.

Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­len park­kia­lu­eel­la on autoille maksuton py­sä­köin­ti. Na­vi­gaat­to­rin osoi­te py­sä­köin­ti­pai­kal­le on Kaar­le­lan­ka­tu 25. Pai­koi­tusa­lu­eel­le ajo Vaat­tu­rin­ka­dul­ta tai Kaar­le­lan­ka­dul­ta. Pai­koi­tusa­lu­eel­ta on suora käyn­ti ho­tel­liin.

Park­kia­lu­een läm­mi­tys­pis­tok­keet ve­loi­tuk­set­ta.

Läm­mi­tys­pis­tok­keet ovat toi­min­nas­sa Ma-Pe klo 5-9 ja klo 15-16 sekä La-Su klo 6-11.

Säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­teet

Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­len park­kia­lu­een ala­ta­sol­la on 8 kpl säh­kö­au­to­jen pe­rus­la­taus­pis­tet­tä. Säh­kö­au­ton la­taus­paik­ko­ja ei voi va­ra­ta etu­kä­teen.

La­taus­pis­teet so­vel­tu­vat kai­kil­le sähkö- ja hy­bri­di­au­toil­le. La­taus­pis­tei­den enim­mäis­te­ho on 22kW, pis­to­ke Type 2. HUOM! Tar­vit­set ABC-la­tauk­sen käyt­töön ABC-mo­bii­lin. Lataa so­vel­lus pu­he­li­mee­si ja re­kis­te­röi­dy käyt­tä­jäk­si, jotta säh­kö­au­ton la­taus on ulot­tu­vil­la­si!

Mikäli autosi akku täyttyy jo ennen yötä ja sinulla on mahdollisuus siirtää autosi, vapautathan latauspisteen seuraavan vieraamme käyttöön. Kiitos yhteistyöstä!

Pyö­rät

Pyö­ril­le löy­tyy tur­val­li­nen lu­kol­li­nen säi­ly­tys­paik­ka sekä pe­rus­huol­to­tar­vik­keet.