Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Nähtävyydet ja tekemistä

content-page-hero-image

Kokkolassa on merta, luontoa, vanhaa kaupunkia, urheilua ja kulttuuria moneen makuun.

Nähtävää ja tekemistä löytyy kaikenikäisille Kokkolassa ja kaikkina vuodenaikoina.

On merta, luon­toa ja van­haa kau­pun­kia, siel­lä kau­nii­ta puu­ta­lo­ja monta kort­te­lia.

Ke­säl­lä Kaup­pa­to­rin sydän syk­kii ih­mi­sil­le, il­ta­to­rin vils­ke sopii myös per­heen pie­nim­mil­le.

Pol­ku­pyö­räl­lä voit tu­tus­tua Kok­ko­laan so­maan, ke­sä­ra­vin­to­laa, kah­vi­laa, hiek­ka­ran­taa jää muis­tok­si tas­kuusi omaan.

Ihas­tut­ta­via pu­tiik­ke­ja löy­tyy myös meil­tä ja pal­jon eri­lai­sia kirp­pa­rei­ta. Ilo­mie­lin au­tam­me teitä, ky­sy­kää siis par­haim­mat vin­kit meil­tä.

Kok­ko­lan sydän syk­kii myös kult­tuu­ril­le, tai­teel­le ja musii­kil­le. Ka­ma­rior­kes­te­rit, teat­te­rit ja kon­ser­tit teil­le hyvää miel­tä luo ja elä­mäl­len­ne si­säl­töä tuo.

Tankar Ma­jak­ka­saa­ri Kok­ko­lan edus­tal­la ai­koi­naan hohti, Jenny-lai­val­la pää­see vie­lä­kin tu­tus­tu­maan sitä kohti. Luon­to ja rauha siel­lä hur­maa mie­le­si, ka­las­ta­ja­ky­län keit­to vie heti kie­le­si.

Mustakari tuo ke­sä­ra­vin­to­lam­me on mei­dän helmi, eikä syys­tä mie­leem­me telmi. On lai­vaa, pur­je­ve­net­tä ja au­rin­gon­las­kua monta ja iha­naa het­keä hii­pu­ma­ton­ta. Se he­rät­tää monta ais­tia ja ra­vin­to­las­ta saa kalaa ja mo­nen­lais­ta pais­tia.

Neristan Van­ha­kau­pun­kim­me on täyn­nä ta­ri­naa, iha­naa on siel­lä vain kat­soa ja vael­taa.

Uin­ti­kes­kus­ta Vesiveijaria ei voi unoh­taa koska siel­lä par­haim­mat pols­kut­te­lut tal­vi­sin­kin saa, on liu­ku­mä­keä ja ilois­ta pik­ku­vä­keä.

Elä­myk­siä on siis monia, va­lit­kaa siis näis­tä it­sel­len­ne omia.

Kun ho­tel­liim­me Kaar­leen as­tut­te si­sään, niin hyvää huol­ta sy­dä­mel­li­ses­ti lu­paam­me teis­tä pitää.

On tee­ma­huo­net­ta kah­den­lais­ta, Tan­ka­ria saa­ris­to­lais­ta. Ne­ris­tan huone vie tun­nel­man van­haan ai­kaan, mikä si­sus­tuk­sel­taan hoh­taa tiet­tyyn tai­kaan.

Tekemistä meillä Kaarlessa

Ho­tel­lis­sam­me myös il­tai­sin lem­peät löy­lyt saa, sitä uusi­tut ren­tout­ta­vat sau­nam­me teil­le tar­jo­aa.

Uusi­tul­la kun­to­sa­lil­la voi ensin jum­pa­ta ja lem­peit­ten löy­ly­jen jäl­keen vielä yö­ker­hos­sam­me Cal­les­sa hum­pa­ta.

Aa­miais­ta ei voi kos­kaan un­hoit­taa, siel­lä par­haat pai­kal­li­set her­kut teitä odot­taa. Tun­nel­ma on saa­ris­to­lais­ta ja herk­ku­ja ko­ti­te­koi­sia mo­nen­lais­ta.

Hyvää mat­kaa toi­vo­tam­me taas teil­le ja toi­vom­me tei­dät läm­pi­mäs­ti uu­del­leen meil­le!