Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Lemmikit

content-page-hero-image

Lemmikit ovat tervetulleita Original Sokos Hotel Kaarleen

Kaarle on lemmikkiystävällinen hotelli, majoitamme mielellämme myös nelijalkaiset perheenjäsenet.

Olet­pa läh­dös­sä vii­kon­lop­pu­mat­kal­le, työ­mat­kal­le tai koi­ra­näyt­te­lyyn, lem­mik­kiys­tä­väl­li­siin Sokos Ho­tel­lei­hin koi­ra­si on yhtä ter­ve­tul­lut vie­ras kuin si­nä­kin. Best Friend ja Sokos Ho­tels -ketju huo­leh­tii siitä, että tei­dän mo­lem­pien mat­kas­ta tulee help­po, on­nis­tu­nut ja mu­ka­va.

Lem­mik­ki­huo­ne­li­sä 15 € /vrk, S-Card jä­se­nil­le ve­loi­tuk­set­ta (ma­joit­tues­sa­si S-Card-etui­hin oi­keut­ta­val­la hin­nal­la, pois lu­kien S-Card pal­kin­to­yöt).

Sokos Ho­tels -ketju ja Best Friend ovat luo­neet koi­ran kans­sa mat­kus­ta­vil­le mu­ka­vat olo­suh­teet ja il­ma­pii­rin, joka tekee reis­saa­mi­ses­ta en­tis­tä mut­kat­to­mam­paa. Saa­pues­san­ne ho­tel­liin teitä odot­taa ter­ve­tu­liais­kas­si, josta löy­tyy mm. pu­ru­lui­ta, kak­ka­pus­se­ja sekä tie­to­pa­ket­ti paik­ka­kun­nan lä­him­mis­tä koi­ra­puis­tois­ta ja eläin­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta.

Il­moi­tat­han ho­tel­li­va­rauk­sen yh­tey­des­sä, että mu­ka­na­si mat­kus­taa koira. Koi­rien li­säk­si myös muut lem­mik­kie­läi­met ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta Sokos Ho­tel­lei­hin.