Hae varaus

hotel-logo

Asiakassauna

Asiakassauna

Täysin uudistetut asiakassaunat ovat lämpimänä joka päivä klo17-21.

Asia­kas­sau­nam­me ovat täy­sin uu­dis­te­tut ke­säl­lä 2023. Uusis­sa sau­nois­sa on ren­tout­ta­va ää­ni­maa­il­ma ja täh­ti­tai­vas, pie­niä sau­no­jia var­ten löy­tyy amme ja kyl­py­le­lu­ja ja eri­koi­suu­te­na on avan­to­suih­kut, joi­den myötä sau­na­vie­raat pää­se­vät naut­ti­maan kyl­mä­hoi­don hyö­dyis­tä miel­lyt­tä­väs­ti ja hel­pos­ti. Voit myös hemmotella itseäsi jalkakylvyllä.

Saunat lämpeää päivittäin klo17-21. Vir­kis­tä­viä ja ren­tout­ta­via löy­ly­het­kiä!

Tie­sit­kö myös, että ho­tel­lis­sam­me on run­saas­ti sau­nal­li­sia huo­nei­ta, jol­loin löy­lyis­sä voi ren­tou­tua oman ai­ka­tau­lun mu­kaan, kai­kes­sa rau­has­sa? Kysy sau­nal­li­sen huo­neen li­sä­mak­sus­ta saa­pues­sa­si ho­tel­liin, tai etu­kä­teen ho­tel­lis­ta: recep­tion.​sok​osho​tell​evi@​sok.​fi