Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Kulkuyhteydet

content-page-hero-image

Kaikki tiet vie Iisalmeen!

Ajo-ohje

Ete­läs­tä:

1. Sil­lan jäl­keen toi­nen ris­teys va­sem­mal­le (Kaup­pa­ka­tu)

2. Tämän jäl­keen en­sim­mäi­nen ris­teys oi­keal­le (Lou­hen­ka­tu),

jolta on opas­te ho­tel­lin park­ki­pai­kal­le.

Poh­joi­ses­ta:

1. Pää­ka­tua (Poh­jo­lan­ka­tu) ete­lään päin kau­pun­gin

kes­kus­taan

2. Sa­von­ka­dun lii­ken­ne­va­lo­jen jäl­keen en­sim­mäi­nen

port­ti oi­keal­le (por­tin luona opas­te park­ki­pai­kal­le)

Katso Ajo-ohje kartalla.

Kulkuyhteydet: Lentokenttä

Kuo­pion len­to­kent­tä si­jait­see 70 ki­lo­met­rin pääs­sä Ii­sal­mes­ta.

Mat­ka­sa­vo jär­jes­tää tar­vit­taes­sa kul­je­tuk­sia len­to­ken­täl­tä Ii­sal­meen. Tar­kem­pia tie­to­ja kul­je­tuk­ses­ta ja ai­ka­tau­luis­ta löydät tästä.

Kulkuyhteydet: Rautatieasema

Rau­ta­tie­a­se­mal­le 0,5 km.

Rau­ta­tie­a­se­mal­ta on help­po tulla Ori­gi­nal Sokos Hotel Kol­jon­vir­taan! Rau­ta­tie­a­se­mal­ta läh­de­tään suo­raan Sa­von­ka­tua ylös­päin noin 500 met­riä, kun­nes saa­vu­taan Lou­hen­ka­dun ris­teyk­seen, josta kään­ny­tään va­sem­mal­le, alas päin. Lou­hen­ka­tua kul­je­taan vähän mat­kaa alas­päin ja ho­tel­lim­me si­sään­käyn­ti si­jait­see kadun va­sem­mal­la puo­lel­la.

Kulkuyhteydet: Satama

Sa­ta­maan 0,5 km.

Sa­ta­mas­ta on mat­kaa ho­tel­lil­le 500 met­riä. Sa­ta­mas­ta läh­de­tään oi­keal­le Vei­kon­ka­tua pit­kin 250 m, jolta kään­ny­tään va­sem­mal­le Riis­ta­ka­dul­le, kun­nes tul­laan to­ril­le.

Jal­kai­sin voi kul­kea vi­nos­ti oi­keal­le torin poik­ki Lou­hen­ka­dul­le, josta on myös si­sään­käyn­ti ho­tel­lil­le. Au­tol­la voi heti torin jäl­keen kään­tyä oi­keal­le Kaup­pa­ka­dul­le ja sit­ten va­sem­mal­le Lou­hen­ka­dul­le, josta on si­sään­käyn­ti ho­tel­lin park­ki­pai­kal­le.

Kulkuyhteydet: Linja-autoasema

Linja-au­toa­se­mal­le 0,2 km.

Linja-au­toa­se­mal­ta (Kaup­pa­ka­tu 18) läh­de­tään va­sem­mal­le kohti Lou­hen­ka­tua. Lou­hen­ka­tu kään­tyy oi­keal­le ylä­mä­keen R-kios­kin koh­dal­ta. Lou­hen­ka­tua nous­taan ylös­päin ja ho­tel­lim­me si­jait­see oi­keal­la puo­lel­la katua.

Linja-au­toa­se­mal­ta voi läh­teä myös oi­keal­le kohti Poh­jo­lan­ka­tua. Poh­jo­lan­ka­tu kään­tyy va­sem­mal­le ylä­mä­keen. Poh­jo­lan­ka­dul­ta kään­ny­tään va­sem­mal­le si­sä­pi­hal­le ja ho­tel­lim­me si­sään­käyn­ti löy­tyy tääl­tä.