Etusivu

Hae varaus

hotel-logo
content-page-hero-image

Pysäköinti

Original Sokos Hotel Presidentin asiakkaille suosittelemme hotellin yhteydessä sijaitsevaa EuroParkin P-Presidentti pysäköintihallia.

Original Sokos Hotel Presidentin asiakkaille suosittelemme hotellin yhteydessä sijaitsevaa EuroParkin P-Presidentti pysäköintihallia.

Voit ajaa suo­raan park­ki­hal­liin ennen si­sään­kir­jau­tu­mis­ta. Si­sään­ajo park­ki­hal­liin on ho­tel­lin si­sään­käyn­nin vie­res­tä Eteläisen Rautatiekadun puo­lel­ta Ola­vin­ka­dun ram­pis­ta (kylt­ti P-KAMP­PI ja Mat­ka­huol­to). Kään­ny kes­ken ram­pin kol­man­nes­ta oves­ta oi­keal­la P-Pre­si­dent­ti-hal­liin. Hal­lin ovi au­ke­aa, kun ajat tar­peek­si lä­hel­le.

P-Pre­si­den­tis­tä on his­siyh­teys ho­tel­lin au­laan. Mi­kä­li ajat ramp­pia P-Kamp­piin asti, on käyn­ti ho­tel­liin ul­ko­kaut­ta.

HUOM! Parkkihallissa P-Presidentti on poikkeavat ajojärjestelyt 30.5.-30.6. ja halli on kokonaan suljettu 1.-7.7.2024.

Pysäköintihinnat

24 h (yhtäjaksoinen pysäköinti): 36 €

Py­sä­köin­ti mak­se­taan läh­ties­sä park­ki­hal­lin au­to­maat­tiin tai pysäköintisovelluksella. Py­sä­köin­tiä ei voi liit­tää huo­ne­las­kul­le. Lue lisää maksutavoista >>

S-Car­dil­la alen­nus­ta -20% park­ki­hin­nois­ta. Kerro vas­taan­ot­toon si­sään­kir­jau­tues­sa­si re­kis­te­ri­nu­me­ro­si. Vas­taan­ot­to kir­jaa Eu­ro­par­kin jär­jes­tel­mään tie­don S-Card-jä­se­nyy­des­tä­si. Läh­dön yh­tey­des­sä maksa py­sä­köin­ti hal­lin mak­suau­to­maat­tiin.

Pysäköinti liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella

Eu­ro­par­kin hal­leis­sa ei ole ve­loi­tuk­set­to­mia py­sä­köin­ti­paik­ko­ja liik­ku­mi­ses­tei­sen py­sä­köin­ti­tun­nuk­sel­la. Lä­him­mät ka­dun­var­si­pai­kat löy­ty­vät tun­nuk­sen hal­ti­joil­le Poh­joi­sel­ta Rau­ta­tie­ka­dul­ta sekä Ar­ka­dian­ka­dul­ta.

Sähköauton lataus

P-Pre­si­den­tis­tä ei löydy säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tet­tä. Vie­rei­ses­sä P-Kam­pis­sa on mak­sul­li­sia la­taus­pis­tei­tä.