Menu

Ajo-ohje

Ter­ve­tu­loa Ori­gi­nal Sokos Hotel Wiklundille Tur­kuun!

Ori­gi­nal Sokos Hotel Wiklundin sisäänkäynti on Eerikin- ja Kauppiaskadun kulmassa, yhteinen ovi Coffee Housen kanssa.

Voit py­sä­köi­dä Wiklundin EuroParkkiin tai  Turun Toriparkkiin. Tar­kas­ta myös etu­kä­teen pysäköintioh­jeet ja sopimushintamme>>

Hel­sin­gin suun­nas­ta tul­les­sa:

 • aja Hel­sin­gin­ tie­tä suo­raan sa­ta­maa kohti aina Ra­ta­pi­han­ka­dul­le asti
 • kään­ny va­sem­paan Bra­hen­ka­dul­le
 • jos halut käyttää paikoitukseen Turun Toriparkkia: - aja Brahenkatua pitkin suoraan mäkeä ylös ja alas, käänny oikealle Yliopistonkadulle, jossa kadun päässä sisäänajo Turun Toriparkkiin maan alle.
 • jos haluat käyttää paikoitukseen Wiklundin EuroParkia: -aja Brahenkatua pitkin suoraan mäkeä ylös ja alas niin pitkään että näet Wiklundin EuroParkin oikealla puolella katua (yhteinen paikoitusalue ja -halli Sokos WIklundin kanssa)
 • jos haluat ajaa hotellin pääovelle: -aja Brahenkatua pitkin suoraan mäkeä ylös ja alas niin pitkään että seuraavaksi käännyt oikealle Eerikinkadulle -aja Eerikinkatua pitkin korttelin verran ja hotellin pääovi on oikealla

 

Tam­pe­reen suun­nas­ta tul­les­sa:

 • saa­pues­sa­si kohti keskustaa, seu­raa opas­kylt­te­jä rau­ta­tie­a­se­man suun­taan
 • rau­ta­tien ylit­tä­väl­le Anin­kais­ten sil­lal­le tul­les­sa­si va­lit­se kes­kim­mäi­nen kais­ta
 • aja suo­raan Anin­kais­ten­ka­tua pit­kin
 • ohit­ta­essasi Yli­opis­ton­ka­dun ris­teyk­sen, ryh­mi­ty oi­kean puolimmaiselle kais­tal­le
 • seu­raa­vas­ta ris­teyk­ses­tä kään­ny oi­keal­le Ee­ri­kin­ka­dul­le
 • aja suo­raan Ee­ri­kin­ka­tua torin kul­mal­le asti ja ho­tel­li si­jai­tsee oikealla puolellasi Eerikin- ja Kauppiaskadun kulmassa 
 • HUOM! WIklund EuroParkin paikoitukseen sisäänajo on Brahenkadulta ja Turun Toriparkkiin Yliopistonkadulta

Sa­ta­mas­ta tul­les­sa:

 • aja suo­raan Lin­nan­ka­tua pit­kin Kes­kus­ta -opas­tei­ta seu­ra­ten
 • aja Lin­nan­ka­dun pää­tyyn asti ja kir­jas­ton jää­des­sä oi­keal­le kään­ny va­sem­paan Bra­hen­ka­dul­le
 • jos haluat käyttää paikoitukseen Wiklundin  EuroParkia: -aja Brahenkatua pitkin suoraan yhden risteyksen yli ja näet  Wiklundin EuroParkin  vasemmalla puolella katua
 • jos haluat käyttää paikoitukseen Turun Toriparkkia: -aja Brahenkatua Yliopistonkadun risteykseen, käänny vasemmalle ja katu päättyy sisäänajoon Turun Toriparkkiin maan alle.
 • jos haluat ajaa hotellin pääovelle: aja Brahenkatua pitkin ja seuraavasta risteyksestä käänny vasemmalle Eerikinkadulle, -aja suoraan Eerikinkatua torin kulmalle asti ja hotelli sijaitsee oikealla puolellasi Eerikin- ja Kauppiaskadun kulmassa

Tulosta ajo-ohje tästä >>

Tutustu pysäköintiohjeisiin tästä>>

puhelin
Soita 010 786 5000 hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min
location
Eerikinkatu 11 20100, Turku
location
Eerikinkatu 11
20100, Turku
directions
parking