Menu

Esteettömyys Sokos Hotelleissa

Esteettömyys Sokos Hotelleissa

                  Esteettömyys Sokos Hotelleissa

Esteettömyys Sokos Hotelleissa

Sokos Hotelleissa monet esteettömään hotellihuoneeseen mielletyt perusasiat, kuten erikoismitoitetut ratkaisut huoneessa, kylpyhuoneessa ja kulkuaukoissa, ovat olleet arkipäivää jo vuosia. Jokainen Sokos Hotelli, joka on avattu vuoden 2018 jälkeen on tehty huomioiden tuolloin voimaan tulleet asetukset koskien esteettömyyttä hotelleissa. Esteettömiä huoneita löytyy kaikista Sokos Hotelleista, joiden rakentamisajankohtana esteettömien huoneiden määritykset ovat olleet käytettävissä. 
 
Neljässäkymmenessäyhdessä hotellissamme on mahdollisuus kokoustaa osin tai kokonaan esteettömästi. Suurimmassa osassa hotelleistamme kulkeminen on esteetöntä kokousvieraillemme. Kokonaan esteettömissä kokoustiloissa on kulkuaukkojen lisäksi huomioitu muun muassa induktiosilmukat, joustamaton, kova lattiapohja, pöytien soveltuva korkeus ja esiintymisalueelle pääsy. Esteettömyys huomioidaan Sokos Hotellien kehitystyössä laajasti – digikehityksestä asiakaskokemuksen kehittämiseen ja viestintään. Viimeisimpänä olemme mm. parantaneet applikaatiomme saavutettavuutta. 
 
Sokos Hotelleissa olemme tehneet esteettömyyden eteen paljon töitä ja teemme vielä paljon enemmän. Osana S-ryhmän vastuullisuusohjelmaa – Paras paikka elää – esteettömyys on yksi tärkeimmistä hotellien pitkän ajan kehityshankkeistamme. Vuosien 2018 ja 2019 aikana hotelleissamme kartoitettiin esteettömyyden nykytilanne. Useassa hotellissa apuna oli paikallinen vammaisneuvosto. Sen kautta luotiin pohjaa Sokos Hotellien esteettömyystyön jatkolle. Vuoden 2020 aikana valmistuvat uudet esteettömyyskriteerit huomioivat esteettömyyden laajasti. Viranomaisvaatimusten lisäksi noin sadan kohdan kriteeristö ottaa huomioon esteettömyyden kattavasti niin esteettömään liikkumiseen kuin näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat. 
 
Vuosien 2020-2021 aikana uusi esteettömyyskriteeristö viedään konkretiaan. Tarkoittaen muun muassa seuraavia asioita:
 • Verkkosivujen saavutettavuutta parannetaan.
 • Esteettömyyskriteeristön osalta:
  • Auditoimme kriteeristön pohjalta hotellikiinteistömme. Esteettömyyskriteeristö luokitellaan tasoiksi, näin asiakkaan on jatkossa helpompi löytää tarpeeseensa soveltuva hotelli 
  • Kriteeristön vaatimat kehitysaskeleet aikataulutetaan läpinäkyvästi. 
 • Vuodesta 2021 eteenpäin panostamme erityisesti henkilökuntamme kouluttamiseen, jotta osaamme vielä yksilöllisemmin palvella esteettömiä palveluita tarvitsevia vieraitamme.
 
Esteettömyyskehitys on osa Sokos Hotellien vastuullisuustyöskentelyä. 
 • Sokos Hotels on valittu jo kymmenenä vuotena peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi hotelliketjuksi.
 • Sokos Hotels on valittu jo 11 vuotena peräkkäin Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi. 
 • Kaikilla Suomen Sokos Hotelleilla Green Key -tunnus merkkinä kestävän matkailun eteen tehtävästä työstä.
 
Ajankohtaiset tiedot hotelliemme esteettömistä palveluista ovat saatavilla hotelliemme myyntipalveluista. Hotellien yhteystiedot löytyvät täältä »