Aamiainen

AAMIAINEN

Meil­le on tär­ke­ää, että voit­te naut­tia aa­miai­sen­ne tur­val­li­sin mie­lin. Poik­keuk­sel­li­se­na ai­ka­na tar­joam­me aa­miai­sem­me mu­kaan otet­ta­vas­sa muo­dos­sa, jonka toi­mi­tam­me ha­lu­tes­san­ne huo­nee­seen­ne tai voit­te vaih­toeh­toi­ses­ti ottaa sen mu­kaan aa­miais­ti­las­tam­me.

Mi­kä­li ha­luat­te li­sä­tie­toa aa­miai­sen si­säl­lös­tä, hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa teitä mie­lel­lään. Toi­vom­me, että il­moi­tat­te eri­kois­ruo­ka­va­liois­tan­ne etu­kä­teen ho­tel­lin vas­taan­ot­toon si­sään­kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.

Katso 360 kuva

puhelin
Soita 020 1234 631 hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min
location
Hatanpään Valtatie 1 33100, Tampere
location
Hatanpään Valtatie 1
33100, Tampere
directions
parking

Aukioloajat

Ma 6:30 - 9:00
Ti 6:30 - 9:00
Ke 6:30 - 9:00
To 6:30 - 9:00
Pe 6:30 - 9:00
La 7:30 - 10:00
Su 7:30 - 10:00