Menu

Ryhmäehdot

Ryhmäehdot

Ryhmäehdot 2023

Varauksen vahvistus ja sitovuus
Toimitusehdot astuvat voimaan, kun asiakas on saanut varauksesta vahvistuksen joko suullisesti tai kirjallisesti. 
 
Varausvahvistus pitää sisällään varauksen yksityiskohdat, varausehdot ja hinnat. Muutokset varaukseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse myyntipalveluihin. 
 
Ryhmän määritelmä: Varauksen voidaan katsoa olevan ryhmävaraus, kun ryhmään kuuluu vähintään 11 henkeä varaushetkellä.
 
Hinnat 
Hinnat ovat tarkoitettu paketoitavaksi ja ovat voimassa niiden voimassaoloaikana, ja ne koskevat kaikkia ryhmävarauksia Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Kaikki hinnat on esitetty euroina lukuun ottamatta Pietarin hintoja, jotka ovat Venäjän ruplina.
 
Kaikki hinnat ovat huonekohtaisia nettohintoja.
Kaikki hinnat ovat voimassa saatavuuden mukaan, eivätkä ne koske verkkomyyntiä.
 
Kaikkiin hintoihin sisältyy buffet-aamiainen ja ALV. 
 
Jos arvonlisävero muuttuu sopimuskauden aikana ja/tai jos hallitus määrää veroja ja/tai palvelumaksuja, jotka sisältyvät sopimushintoihin, S-ryhmä pidättää oikeuden muuttaa hintoja muutoksen mukaisesti.
 
Sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman hotellin tai ravintolan suostumusta. 
 
Yleiset peruutusehdot 
Peruutukset ja muutokset varauksiin voidaan tehdä ilman kuluja varauksen alkuperäisestä vahvistetusta huone- tai henkilömäärästä seuraavasti;
 
  1-15 osallistujaa tai huonevrk 16-40
osallistujaa tai huonevrk
41-60  
osallistujaa tai huonevrk
61-120  
osallistujaa tai huonevrk
121-200  
osallistujaa tai huonevrk
100 % varauksesta 7 vrk ennen tilaisuutta 14 vrk ennen tilaisuutta 28 vrk ennen tilaisuutta 42 vrk ennen tilaisuutta 56 vrk ennen tilaisuutta
50 % varauksesta 5 vrk ennen tilaisuutta 10 vrk ennen tilaisuutta 14 vrk ennen tilaisuutta 28 vrk ennen tilaisuutta 42 vrk ennen tilaisuutta
25 % varauksesta 3 vrk ennen tilaisuutta 7 vrk ennen tilaisuutta 7 vrk ennen tilaisuutta 14 vrk ennen tilaisuutta 28 vrk ennen tilaisuutta
10 % varauksesta 1 vrk ennen tilaisuutta 4 vrk ennen tilaisuutta 4 vrk ennen tilaisuutta 7 vrk ennen tilaisuutta 7 vrk ennen tilaisuutta
 

Yli 200 henkilön tapahtumien osalta peruutusehdoista ja ‐kuluista sovitaan tarvittaessa erikseen.

Osallistuja = Kokous- tai ravintolavaraukseen osallistuva henkilö
Huonevuorokausi = Majoitusvarauksen huonevuorokausimäärä. Esim. jos varauksessa on 15 huonetta kahdeksi yöksi, on huonevuorokausia yhteensä 30 (15 huonetta x 2 yötä).
 
Peruutusehdoista
Peruutuksista peritään erikseen maksu majoituksen ja ravintolapalveluiden osalta peruutusehtojen mukaisesti. Jos osallistujien tai hotelli öiden määrä kasvaa alkuperäisessä varauksessa mainitusta määrästä, hotellilla on oikeus soveltaa peruutusehtoja tosiasiallisten osallistujien tai öiden mukaisesti. Hotellilla on oikeus veloittaa täysi hinta, jos asiakas saapuu myöhemmin tai lähtee aikaisemmin kuin on sovittu tai ei saavu lainkaan. Hotellilla on oikeus veloittaa täysi hinta kaikista etukäteen varatuista palveluista ja tuotteista. Jos toteutunut lukumäärä on suurempi kuin vahvistettu lukumäärä, asiakasta laskutetaan toteutuneen lukumäärän mukaan. Mikäli toteutunut lukumäärä on taas pienempi kuin vahvistettu lukumäärä, asiakasta laskutetaan vahvistetun osallistujamäärän mukaisesti. Tämä pätee myös alihankkijoiden toimittamiin palveluihin. 
 
Varauksen muuttaminen
Hotelli on oikeutettu peruuttamaan varaus tai tekemään siihen muutoksia tilanteissa, joihin se ei voi vaikuttaa (kuten lakot ja työsulut). Korvausta ei myönnetä tällaisista tilanteista aiheutuvista vahingoista. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 
Maksuehdot
Ryhmistä tehdään aina ryhmälasku = 1 lasku. Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Maksutapa on maksukortti tai käteinen. Mikäli maksu suoritetaan paikan päällä, tarvitsemme varauksen vakuudeksi etukäteen luottokortinnumeron ja kortin voimassaolopäivän ennakkovarmennuksen tekemiseksi. Laskutus on mahdollista vain, mikäli yrityksellä on voimassa oleva luottomyyntisopimus hotellin omistajan (Sokotel Oy tai Alueosuuskaupan) kanssa. Laskutuksesta perimme voimassaolevan laskutuslisän / lasku. Oikeus muutoksiin pidätetään. Hotelli voi tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko- tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, hotellilla on oikeus perua varaus.
 
Hinnat
Tapahtumien, kokousten sekä kongressien hinnoittelut sovitaan aina tapauskohtaisesti. S-ryhmä pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin tulevina sopimuskauden aikana. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös, mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilö-, tilojen tai huoneiden määrä). Hinnat eivät sisällä komissiota, jollei vahvistuksessa toisin mainita.
 
Tilaajan vastuu
Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokous‐osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon, sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.  Tilaaja vastaa varauksesta kokonaisuudessaan.
 
Erikoisjärjestelyt
Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista.
 
Valokuvaaminen hotellissa
Mikäli Teillä on tarkoitus kuvata tilaisuudessa, ottakaa ennakkoon yhteyttä hotelliin luvan saamiseksi.
 
Hotellin mahdollinen remontointi
Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, hotelli sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.